20/08/2016

KOULUTUSSÄÄNNÖT

TANSSIKOULU TANSSITIIMIN SÄÄNNÖT 2018 -2019
    
1. ILMOITTAUTUMINEN
Oppilaat ilmoittautuvat Tanssikoulun  Ilmoittautumislomakkeella. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraavalle kaudelle ennakkoilmoittautuneet oppilaat saavat kaikki tunnit ja kurssit edullisempaan earlybird-hintaan. Syyslukukauden earlybird-tarjous päättyy heinäkuussa. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen hyväksyy huoltaja. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko kauden (syys- tai kevätlukukauden). Mikäli oppilas ei ilmoita lopettavansa tanssiopintojaan syyslukukaudella, oletamme, että opinnot jatkuvat keväällä. Oppilaan ei niin ikään tarvitse ilmoittautua uudelleen erikseen kevätlukukaudelle, mikäli oppilaan valitsemiin tunteihin tai henkilötietoihin ei tule muutoksia.

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN
Syyslukukausi: Oppilaspaikan peruutus on tehtävä viikon sisälläaloituksesta, ennen seuraavan tunnin alkua kirjallisesti tai sähköpostilla koulun  toimistoon.
Kevätlukukausi: Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti toimistoon viimeistään 11.12.2017 myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.
Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä eikä oppilas osallistu kevät- tai  syyslukukauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

3. MAKSUT
Opintomaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä.  Maksumuistutuksista peritään 5 € /kpl.  Maksujen joutuessa perintätoimiston asiaksi oppilas /oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron.  Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta. Lukukausimaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita oppilaspaikan peruuttamista.

4. POISSAOLOT
Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan, joko opettajan tai koulun sähköpostiin tai lähettämällä tekstiviesti opettajan puhelinnumeroon. Sairaudesta johtuvat poissaolot ja myös tilapäiset poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunnilla sen mukaan kun on tilaa. Mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kuukauden, voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on ilmoitettu toimistoon ja siitä on toimitettu lääkärintodistus koululle (ei takautuvasti). Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilaalle kertyy yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa.Poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5. YLEISTÄ

 • Oppitunnin pituus on 45min/60min/75min/90mim sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Ryhmässä tulee olla vähintään 6 ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Alle kolmen oppilaan tunteja ei pidetä.
 • Luettelo koulun lomapäivistä julkaistaan kunkin vuoden opinto-oppaassa sekä tanssikoulun ilmoitustaululla.
 • Tanssikoulussa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuvamateriaalia voidaan käyttää Tanssiyhdistyksen julkaisuissa, verkkosivuilla ja opetustarkoitukseen. Ilmoita kirjallisesti toimistoon, tai ilmoittautumislomakkeessa, jos et anna suostumusta kuviesi käyttöön.
 • Tunneilla jaetaan lukuvuoden aikana ajankohtaisista asioista paperisia tiedotteita, jotka ovat myös luettavissa tanssikoulun ilmoitustaululta.
 • Tuntiperuutuksen sattuessa Tanssikoulu ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä osoitteita, työ –ja kotipuhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6.  VASTUU

 • Tanssikoulu ei vakuuta oppilaitaan tapaturman varalta tanssikoulun lukujärjestyksen mukaisten tuntien ei oppilasnäytöksien eikä kurssien ajalle.Tapaturman suojan oppilas varmistaa ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.
 • Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan.
 • Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tanssitunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan muutama tuntia ennen. Oppilaalla on oikeus korvata tunti.
 • Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneeseen jätetyistä tavaroista.
 • Oppilas / huoltaja on vastuussa siitä, että osoitetiedot ja puhelinnumerot pysyvät ajan tasalla.

7. MUUTOSOIKEUS
Tanssikoululla  on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme uutta 2018 alkaen käytössä olevaa opetussuunnitelmaa.