20/08/2016

KOULUTUSSÄÄNNÖT

TANSSIKOULU TANSSITIIMIN SÄÄNNÖT 2018 -2019

    
1. ILMOITTAUTUMINEN

Oppilaat ilmoittautuvat Tanssikoulun oppilaaksi sähköisesti tai sähköpostitse (ilmoittautumislomake täytetään tässä tapauksessa paikan päällä Tanssitiimissä). Tanssitiimissä jo tanssiville oppilaille tarjotaan mahdollisuutta ennakkoilmoittautumiseen, mutta oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Syyslukukaudelle ennakkoilmoittautuneet oppilaat saavat kaikki tunnit ja kurssit edullisempaan earlybird-hintaan.  Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisen hyväksyy huoltaja. Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko kauden (syys- tai kevätlukukauden). Mikäli oppilas ei ilmoita lopettavansa tanssiopintojaan syyslukukaudella, oletamme, että opinnot jatkuvat keväällä. Oppilaan ei niin ikään tarvitse ilmoittautua uudelleen erikseen kevätlukukaudelle, mikäli oppilaan valitsemiin tunteihin tai henkilötietoihin ei tule muutoksia.

2. OPPILASPAIKAN PERUUTTAMINEN

Kevätlukukausi: Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden tunneille, asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti toimistoon viimeistään 11.12.2018 myös silloin, kun oppilas tekee tuntimuutoksia valitsemiinsa oppiaineisiin.

Mikäli asianmukaista ilmoitusta opintojen lopettamisesta ei ole tehty määräaikaan mennessä eikä oppilas osallistu kevät- tai  syyslukukauden tunneille, peritään oppilaalta 50 euron maksu peruuttamattomasta oppilaspaikasta.

Mahdollisissa sairaustapauksissa (vamma, pitkäaikaisempaa parantelua vaativa sairaus) opinnot voi keskeyttää myös kesken kauden ja lääkärintodistusta vastaan saa hyvityksen laskusta tai jo maksetuista tunneista.

3. MAKSUT

Oppilas valitsee itselleen sopivimman maksutavan ilmoittautuessaan (korttimaksu, smartum, lasku). Laskuna oppilaan sähköpostiin lähetetty opintomaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä ja maksettaessa tulee käyttää osoitettua viitenumeroa. Maksumuistutuksista peritään 7% korko. Maksujen joutuessa perintätoimiston asiaksi oppilas /oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron.  Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden oppilasmaksuja ei palauteta. Lukukausimaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita oppilaspaikan peruuttamista.

4. POISSAOLOT

Sairaus- ym. poissaoloista pyydämme ilmoittamaan tekstiviestitse oman opettajan puhelinnumeroon. Opettajien puhelinnumerot ovat Tanssitiimin aulan peilissä. Sairaudesta johtuvat poissaolot ja myös tilapäiset poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tai helpomman tason tunnilla sen mukaan kun on tilaa. Huoltajaan otetaan yhteyttä, mikäli oppilaalle kertyy yli kolme peräkkäistä selvittämätöntä poissaoloa. Poissaoloja ei hyvitetä rahassa.

5. YLEISTÄ

 • Oppitunnin pituus on 45min/60min/75min/90mim sisältäen läsnäolotarkastuksen.
 • Ryhmässä tulee olla vähintään 6 ilmoittautunutta oppilasta, jotta ryhmä toteutuu. Alle kolmen oppilaan tunteja ei pidetä.
 • Luettelo koulun lomapäivistä julkaistaan koulun nettisivuilla sekä tanssikoululla.
 • Tanssikoulussa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuvamateriaalia voidaan käyttää tanssikoulun julkaisuissa, verkkosivuilla ja opetustarkoitukseen. Mikäli et anna suostumusta sinusta tunnistettavasti otettujen kuvien/videomateriaalien käyttöön, ilmoita asiasta ilmoittautuessasi oppilaaksi.
 • Tiedotteet tanssikoulun ajankohtaisista asioista lähetetään s-postitse. Mikäli oppilas ei saa meiltä postia, ilmoitathan asiasta opettajallesi tai tanssikoulun s-postiin.
 • Tuntiperuutuksen sattuessa Tanssikoulu ei vastaa turhasta tunnille tulosta, mikäli paikkansa pitäviä s-postiosoitteita ja/tai puhelinnumeroita ei ole jätetty toimistoon.

6.  VASTUU

 • Tanssikoulu ei vakuuta oppilaitaan tapaturman varalta tanssikoulun viikko-ohjelman mukaisten tuntien, ei oppilasnäytöksien, eikä kurssien ajalle. Tapaturman suojan oppilas varmistaa ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.
 • Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan.
 • Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tanssitunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Peruutuksista ilmoitetaan viimeistään muutamaa tuntia ennen. Oppilaalla on oikeus korvata opettajan sairastumisen vuoksi menetetty tunti.
 • Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneeseen jätetyistä tavaroista.
 • Oppilas / huoltaja on vastuussa siitä, että osoitetiedot ja puhelinnumerot pysyvät ajan tasalla.

7. MUUTOSOIKEUS

Tanssikoululla  on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Noudatamme toiminnassamme uutta 2018 alkaen käytössä olevaa opetussuunnitelmaa.