20/08/2016

OPETTAJAT

Tanssitiimissä opettajina toimivat ovat monipuolisesti ammatillisesti päteviä, tanssitaidetta tuoreesti katselevia ja oppilaistaan aidosti välittäviä. Opettajat ovat paitsi osaavia tanssijoita ja koreografeja, myös pedagogisesti varmoja ohjaajia. Työyhteisö tähtää toiminnassaan kommunikatiivisuuteen ja ohjaajia kannustetaan keskinäiseen yhteistyöhön. Ohjaajien yksilölliset vahvuudet tiedostetaan ja pyritään mahdollistamaan työskentely niiden puitteissa. Ohjaajien, kuin myös oppilaiden erilaisuus nähdään rikkautena.

OPETTAJAT LUKUVUONNA 2019-2020

Iisa Niemi

“Tanssi tekee minut onnelliseksi, enkä ehkä selviäisi ilman. Tanssi on ollut elämässäni niin kauan kuin pystyn muistamaan ja Tanssitiimi lähes yhtä kauan – olen siis kasvanut tässä tanssisalissa. Satubalettitunneilla alkanut tanssiharrastus kantoi läpi lapsuuden ja myrskyisän nuoruuden. Matkan varrella olen ehtinyt kokeilla kaikkea lockingista ja karnevaalisambasta kansantanhuun ja tankotanssiin, mutta jostain syystä nimenomaan ns. klassiset ja perinteiset tanssilajit (baletti, nykytanssi ja jazz) tekivät minuun väkevimmän vaikutuksen. Siirtymä intohimoisesta elämäntapaharrastamisesta tanssiopettajan ammattiin oli liukuva ja innostuin opettamisesta jo 16-vuotiaana. Nyt yli 10 vuotta myöhemmin olen ehtinyt opiskella tanssinopettajan koulutusohjelmassa Turun AMK:ssa, tanssipedagogiikkaa Taideyliopistossa ja mm. kasvatustiedettä ja tanssin- ja liikkeen tutkimusta Turun Yliopistossa (FM 2016). Vaikka arvostan saamaani opetusta, koen kuitenkin oppineeni eniten itse työkentällä monipuolisesti toimien.  Tanssitunneilla ammennan voimaa vuorovaikutteisuudesta. Tärkeintä on tanssin ilo, oppimisen ja oivaltamisen riemu ja herkistyminen aidolle kohtaamselle. Painotan lisäksi kehotietoista, teknisesti täsmällistä työskentelyä: omaa työvälinettä kannattaa huoltaa ja kohdella rakastaen, niitä kun on vain yksi.”

Iisa Niemi on Tanssitiimin omistaja, toiminnanjohtaja ja rehtori. Iisa opettaa Tanssitiimillä lastentanssitunteja, nyky/jazzin perusteita, tanssitekniikkaa, lyrical jazzia, aikuisbalettia ja kehonhuoltotunteja sekä salolaisen Leticia-kuoron tanssiohjaajana.

Anna Lemberg

“Anna Lemberg on valmistunut tanssijaksi Outokummun tanssin koulutuslinjalta 2014 ja tanssinopettajaksi Turun AMK:sta keväällä 2017. Anna on tanssinut pienestä asti ja hänellä on laaja tietämys tanssin eri lajeista. Annan tunneilla tanssitaan luovassa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa on mahdollista heittäytyä ja ylittää itsensä. Annalle tanssissa tärkeää on itsensä ilmaiseminen kehollisesti ja liikkeeseen uppoutuminen. Tanssin kokemuksellisuus, rajattomuus ja virtaavuus ovat vahvasti hänen opetuksessaan läsnä. Näiden avulla hän pyrkii herättelemään keskustelua ja herkistymään oman kehon kuuntelulle tanssin iloa unohtamatta.”

Anna Lemberg opettaa Tanssitiimillä nuorten, aikuisten ja jatkotaso nykyä ja jazzia, sekä rooted jazzia(avoin). Lisäksi Anna työskentelee Iisan työparina eli Tanssitiimin vastuuopettajana.

 

Minna Karesluoto

“Tanssitaiteen maisteri  ja Pilates-ohjaaja Minna Karesluoto on monipuolinen tanssitekniikan, liikeilmaisun ja kehonhuollon opettaja. Koulutuksensa hän on saanut Kuopion konservatoriosta, Turun AMK:sta ja Teatterikorkeakoulusta. Osaamistaan hän on täydentänyt mm. Lontoossa, Wienissä, Budapestissä sekä lukuisilla kotimaisilla lyhytkursseilla ja mestarityöpajoilla. Vuodesta 1991 lähtien hän on työskennellyt Turun seudulla aluksi freelancer tanssija-opettajana ja vuodesta 1997 lähtien opetustyössä Turun AMK:n taideakatemiassa esittävän taiteen parissa. Taideakatemian sirkuskoulutuksesta vastaavana Karesluoto on toiminut 2004 lähtien. Karesluodolle tanssinopetuksessa on tärkeää etsiä dialogia mielen ja kehon välille, löytää yhteys hengityksen ja liikkeen välille sekä pyrkiä löytämään taloudellinen tapa liikkua. Tanssi opettaa itsetuntemusta ja kehollista sanatonta kieltä, jota ymmärtämällä voidaan rakentaa luottamusta erilaisten ihmisten välille.”

Minna opettaa Tanssitiimillä (ja LTA:n salissa) steppiä ja pilatesta.

 

Mirva Honkanen

“Olen alun perin Oulusta kotoisin oleva, nyttemmin turkulaistunut tanssinopettajaopiskelija. Tanssimisen aloitin neljävuotiaana oululaisessa balettikoulu Sinikellossa, jossa olen myös toiminut opettajana kaksi vuotta. Baletti on aina ollut päälajini, mutta vuosien varrella mukaan ovat tulleet myös jazz ja nykytanssi, jotka molemmat ovat todella lähellä sydäntäni. Uskon, että tanssi kuuluu kaikille, joten minulle on tärkeää, että tunneillani kaikki pääsisivät nauttimaan ja kokemaan tanssin ilon. Tunneillani saa innostua ja olla vapaasti oma itsensä! Opettaminen on intohimoni, eikä mikään ole niin mahtavaa, kuin nähdä oppilaiden oppivan uutta. Tervetuloa nauttimaan, innostumaan, nauramaan ja ennen kaikkea tanssimaan sydämesi kyllyydestä!”

Mirva toimii Tanssitiimillä baletti lapset, broadway jazz ja teatterilaisten kombo – tuntien ohjaajana.

 

Nadja Ekholm

“Olen Nadja Ekholm, Tampereen Konservatoriosta valmistunut tanssija ja Tanssitiimin ystäväkoulun Archipelagi (Parainen) tanssinopettaja. Opiskelen parhaillaan kolmatta vuotta Turun AMK:n tanssinopettajien koulutusohjelmassa. Tanssi tuli elämääni jo hyvin nuorena ja päälajini ovat aina olleet baletti ja nykytanssi. Nuoruudessani harrastin lisäksi rytmistä voimistelua. Painotan ketterää, akrobaattista liikkumista, lattian ja painovoiman käyttämistä, sekä liikkeen dynamiikan vaihdoksia omassa nykytanssi-tyylissäni. Tanssitiimillä ohjaamallani akronyky-tunnilla harjoittelemme paljon kehonhallintaa, tasapainoa/ off-balancea, koordinaatiota ja lattiatekniikkaa. Sisällytän opetukseeni myös anatomiaa, kehonhuoltoa ja hahmotusta. Hyvän tekniikan lisäksi painotan opetuksessani vahvaa, kokonaisvaltaista kehollista ilmaisua.”

Nadja opettaa Tanssitiimillä akronyky ja akro lapset ryhmiä.

 

Lotta Lähteenmäki

“Lotta on turkulainen tanssinopettaja, tanssija ja joogaohjaaja. Opetuskokemusta hänellä on jo yli 15 vuoden ajalta eri ikäisten oppilaiden ja eri lajien parista. Tanssinopettajaksi Lotta on valmistunut Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Tanssijana häneltä löytyy vahva tausta showmaailmasta ja hän onkin tanssinut monipuolisesti erilaisissa tuotannoissa muun muassa laivalla, televisiossa ja tanssivideoilla.

Lotalle tärkeää on päällimmäisenä tanssin tuoma ilo. Lotan opetus on selkeää ja suunniteltua – huumorilla höystettynä. Commercial/show tunneilla saa vapaasti irrotella rennossa ilmapiirissä, mutta välillä itseään saa myös sopivasti haastaa. Tässä lajissa tanssia saa löytää oman tyylinsä liikkua ja tulkita. Jokainen on tunnilla itseään varten!”

Lotta toimii Tanssitiimillä commercial/show – tunnin ohjaajana

 

Lotta Hämäläinen

 

Ella Poutiainen

“Kouluttauduin joogaohjaajaksi Intiassa vuonna 2012 eräänlaisena kehollisena tutkimusmatkana. Alun pitäen tulokulmani joogaan oli siis lähes yksinomaan kokemuksellinen. Sittemin minussa on herännyt myös teoreettinen kiinnostus joogaan niin monimuotoisena ja pitkän historian omaavana kultturisten traditioiden vyyhtinä kuin globaalina populaarina ilmiönä. Joogan harrastamisen ja ohjaamisen lisäksi seuraan myös akateemista joogantutkimusta. Ohjaajana pyrin kannustamaan itselähtöiseen oppimiseen oman kehon tarpeiden ja tuntemuksien kuuntelemisen sekä niiden kunnioittamisen kautta. Opetustyyliäni on luonnehdittu selkeäksi, rauhalliseksi ja pedagogiseksi. Ihmisten ja ihmiskehojen lähtökohtien ja tulokulmien moninaisuus tarkoittaa minulle sitä, että ohjaajakin jatkuvasti oppii uutta kohtaamisissa ohjattavien kanssa. Tanssin harrastajana minua kiehtovat erityisesti joogan ja tanssin kehokäsitysten ja -kokemusten yhtymäkohdat ja erilaisuudet sekä se, miten nämä tukevat toisiaan.”  Ella on harrastanut monipuolisesti tanssia (flamenco, nykytanssi, streetlajit) ja suorittanut Tanssipedagogiikan perusopinnot Taideyliopistossa.

Ella opettaa Tanssitiimillä hatha flow – joogaa.

 

Teija Laukkanen

“Olen Teija Laukkanen, luokanopetttaja ja draamakasvattaja. Luokanopettajana olen toiminut jo yli 25 vuotta ja draaman parissa työtä on tehty lähes yhtä kauan. Draamakasvattajaksi valmistuin Jyväskylän yliopistosta vuonna 2017. Oma pedagogiikkani pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja vahvuusoppiin. Oppilaiden itsetuntemuksen kehittämistyössä tärkeää on, että omien haasteen paikkojen lisäksi opitaan tuntemaan myös omat vahvuudet ja osaamisalueet. Turvalliseksi koetussa ryhmässä on helppo tutkiskella omaa ihmisyyttä ja osaa maailmassa. Draaman keinot voivat avata ovia myös muilla elämän alueilla! Teatteritaiteen lisäksi harrastan koiralenkkeilyä, metsässä samoilua ja puutarhatöitä. Minulla on myös pitkä historia tanssin ja liikunnan parissa. Viime vuosina olen hurmioitunut totaalisesti esimerkiksi ballet barreen, nia-tanssiin, joogaan ja pilatekseen.”

Teija toimii Tanssitiimin pedagogisena neuvonantaja ja opettaa draamaa tanssikoulussamme.

 

AIEMMIN OPETTAJINA TOIMINEET

Maria Nurmela

” Maria aloitti tanssinopintonsa 3-vuotiaana Tanssikoulu Tanssitiimissä 1982 äitinsä Kirsti Nurmelan johdolla, kun Kirsti ja Helvi Anias perustivat Tanssitiimin Turkuun Linnakadulle. Maria muistaa, kuinka tanssikoulun avajaisjuhlissa hän sai yllensä sinisen tyllimekon ja hän päätti, että hänestä tulee isona ammattitanssija. Vuodesta 2002 Maria on työskennellyt tanssitaiteen parissa monipuolisesti ja kansainvälisesti niin ammattitanssijana, koreografina kuin tanssinopettajanakin. Maria on valmistunut tanssijaksi Suomen Kansallisoopperan Balettikoulusta (1997) ja saksalaisen tanssiteatterin ja koreografi Pina Bauschin kouluna tunnetusta Folkwang Universitet-yliopistosta (BA in dance 2002) ja tanssitaiteen maisteriksi Teakin tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta (2007) sekä suorittanut perusopinnot tanssi- ja liiketerapiassa Jyväskylän yliopistossa (2013-2014). Useat kansainvälisesti tunnetut koreografit, mm. Susanne Linke (Saksa) ja Helena Franzen (Ruotsi) ovat työllistäneet Mariaa tanssijana teoksissaan. Marian pitkäaikaisin yhteistyökumppani on koreografi Tero Saarinen, jonka companyssa Maria on toiminut luottotanssijana, teosten harjoittajana, Saarisen liiketekniikan opettajana, sekä TSC:n yhteisötaiteellisen hankkeen vetäjänä. Marian omia koreografioita on nähty mm. Movement Research at the Judson Church- tuotannossa (NY) ja yhteistyössä Turun filharmonisen orkesterin kanssa. Viimeisin Marian teos, Sarastuksia – kuvataiteen, tanssin ja musiikin kosketuspinnoilla toteutettiin yhteistyössä Tanssikoulu Tanssiimin ja Wäinö Aaltosen museon kanssa. Maria on opettanut lukuisissa tanssin ammatillisissa oppilaitoksissa ja tällä hetkellä hän toimii lehtorina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksella. Vuonna 2008 Maria huomioitiin yhtenä merkittävimmistä eurooppalaisista naistanssijoista arvostetussa Balett/Tanz- vuosikirjassa. Nurmelalle on myönnetty Valtion tanssitaidetoimikunnan taiteilija apurahat vuosina 2010 ja 2015, sekä Suomen Kulttuurirahaston 1-vuotinen taiteilija-apuraha 2018.”

 

Maria toimii Tanssitiimin taiteellisena neuvonantaja, opettaa nykytanssijoille suunnattua edistyneet-ryhmän balettia lauantaisin, nykytanssia tiiviskursseina, sekä suunnittelee ja valmistaa erilaisia yhteisötaiteellisia hankkeita tanssijoiden kanssa.

 

Kirsti Nurmela

Kirsti Nurmelalle on myönnetty Tanssikasvatus elämäntyönä – palkinto 21.11.2015. Nurmela on turkulainen tanssipedagogi ja liikunnanopettaja, Tanssikoulu Tanssitiimin perustaja ja johtava opettaja kevääseen 2018 asti. Suomen tanssioppilaitosten liitto palkitsi hänet pitkäjänteisestä, monipuolisesta ja ansiokkaasta urastaan tanssikasvattajana, alueensa tanssin kentän kehittäjänä sekä hänen panoksestaan tanssin puolustamiseksi peruskoulussa. Nurmela aloitti oman tanssipolkunsa Thelma Tuuloksen koulun balettitunneilta. Turun kaupunginteatterin lapsinäyttelijänä hän innostui esiintyvästä taiteesta. Hänet hyväksyttiin balettikoulun viimeisellä luokalla Suomen tanssitaiteilijain liiton jäseneksi näyttökokeen kautta. Koska tanssin ammatillista koulutusta ei Suomessa vielä ollut, Nurmela lähti opiskelemaan liikunnanopettajaksi ja valmistumisensa jälkeen olikin oppilaille ”se tanssiva liikunnanopettaja”. Yhdessä Helvi Aniaksen kanssa Nurmela perusti Turkuun Liikuntakoulu Tanssitiimin 1982. Lasten, nuorten ja aikuisten tanssi-ilmaisuun, moderniin tanssiin, jazztanssiin ja steppiin keskittynyt tanssikoulu löysi heti oman energisen harrastajakuntansa Turun kaupungista. Kirstin ennakkoluuloton ote ja monipuolinen osaaminen on antanut lukuisille lapsille ja nuorille hyvät eväät elämään, esittävän taiteen osaajina, kuluttajina ja rakastajina. Nurmelan entisiä oppilaita toimii ammattitanssijoina ja tanssinopettajina Suomessa ja ulkomailla.