20/08/2016

OPETUSSUUNNITELMA

YLEISTÄ TANSSIOPINNOISTA

Tanssikoulu Tanssitiimin 36. opintovuosi tarjoaa eri-ikäisille ja erilaisille tanssin ja liikunnan ystäville monipuolisen valikoiman tunteja. Tanssiharrastuksen voi aloittaa missä tahansa iässä, eikä aikaisempaa kokemusta välttämättä tarvita. Uudet oppilaat sijoitetaan ryhmiin iän ja taitotason mukaan.

Kaikki Tanssitiimissä annettava tanssinopetus on Tanssitiimin tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 2018 mukaista – ajanmukaista, laadukasta, taitotasolta toiselle etenevää ja oppilaslähtöistä. Tanssitiimi sitoutuu kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuuden edistämiseen ja huolehdimme siitä, että antamamme opetus on kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä. Kaikki Tanssitiimin oppilaat voivat halutessaan suorittaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (ennen syksyä 2018 aloittaneet myös laajan oppimäärän) opinnot.

– – –

 

OPETUSSUUNNITELMA 2018

Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot voi Tanssitiimissä aloittaa aikaisintaan 9-vuotiaana, mutta yläikärajaa opintojen aloittamiselle ei ole. Yleistä oppimäärää suorittava oppilas voi luoda omannäköisensä tanssin opinpolun. Opinnoissa voi edetä  haluamallaan vauhdilla. Opintojen suorittamiselle ei ole määritetty aikarajaa, joten oppilas voi jatkaa tanssiharrastustaan vielä senkin jälkeen kun hän on saanut päättötodistuksen tanssiopinnoistaan. Opinnoissa etenemisen tapahtuu, kun oppilas on saavuttanut opinnoille (opintokokonaisuuksille) määritetyt tavoitteet. Tanssitiimin lukujärjestyksessä oppilaat on jaettu alkutason, keskitason ja jatkotason opetusryhmiin taitotason ja iän mukaan. Ohjeellinen aika yhdessä opetusryhmässä on 1-2 vuotta.

Yleisen oppimäärän pinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista (300h)  ja teemaopinnoista (200h). Kaikille yhteisissä opinnoissa oppilas voi valita oman tai omat tanssilajinsa (1-2) Tanssitiimissä opetettavista päälajeista: baletti, nykytanssi, jazz ja steppi. Kaikille yhteiset opinnot on jaettu opintokokonaisuuksiin: Tanssitaito 1, 2 ja 3, sekä luova ilmaisu. Nämä opintokokonaisuudet oppilas suorittaa ryhmäopetukseen ja esityksiin tai oppilasnäytöksiin osallistumalla. Teemaopintoihin Tanssitiimissä luetaan ns. sivuainelajit (lyrical jazz, rooted jazz, akronyky, luova tanssi, improkompo), kehonhuoltolajit (organic movement, body fusion, pilates), kurssitoiminta ja oma koreografinen työskentely. Mikäli oppilas valitsee kahden päälajin lisäksi kolmannen ns. päälajin, ko. laji katsotaan teemaopintoihin kuuluvaksi.

TANSSIN PERUSOPETUS – YLEINEN OPPIMÄÄRÄ (500h)
–tanssin varhaiskasvatus 3-9-vuotiaille (valmistava, ei kerrytä oppimäärää)
–tanssin perusopetus 9-15-vuotiaille
–tanssin aikuisopetus yli 16-vuotiaille

Tutustu enemmän
Tanssitiimin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on pdf-liitteenä alla. Turun kaupungin kulttuurilautakunta on myöntänyt Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry:lle tanssinperusopetusluvan 1994 ja hyväksynyt vielä voimassa olevat yleisen ja laajan oppimäärän uusitut opetussuunnitelmat 2014. Tanssitiimin uusin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty 6.6.2018.

Lataa 21.12.2018 päivitetty OPS itsellesi:

OPS_P2018