20/08/2016

OPETUSTOIMINTA

YLEISTÄ TANSSIOPINNOISTA

salissaTanssikoulu Tanssitiimin 35. opintovuosi tarjoaa eri-ikäisille tanssinharrastajille monipuolisen valikoiman tanssitunteja. Tanssitiimissä voi opiskella tanssia taiteen perusopetuksen yleisen ja laajan oppimäärän mukaisesti. Oppimäärä valitaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi koulussa annetaan alle kouluikäisille järjestettävää varhaisiän opetusta sekä muuta kuin taiteen perusopetukseen luettavaa aikuisopetusta. Tanssiharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Uudet oppilaat sijoitetaan ryhmiin iän, taidon ja tanssiryhmien koon mukaan. Kaikissa tanssiopinnoissa iästä ja lajista riippumatta keskeistä on tekemisen ilo ja myönteinen asenne, pitkäjänteisen opiskelun ohella.

– – –

OPETUSSUUNNITELMA

Yleisen oppimäärän oppilas voi edetä opinnoissaan yhdellä viikkotunnilla tai hän voi valita myös useamman tunnin. Yleinen oppmäärä on avoin kaiken ikäisille. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus tanssin harrastamiseen ja lajissa kehittymiseen sekä virkistykseen. Opetus koostuu opintokokonaisuuksista ja kokonaisuus muodostuu yhden tanssilajin lukuvuoden mittaisista opinnoista. Oppilas voi valita oman tanssilajinsa kunakin lukuvuonna tanssikoulussa opetettavista tanssilajeista ja edetä ikä- ja taitotasonsa mukaan. Yleinen oppimäärä muodostuu oppilaan valitsemista kymmenestä opinto-kokonaisuudesta.

Laaja oppimäärä tarjoaa puolestaan innostuneelle ja tavoitteellisesti opiskeleville oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti. Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista.  8-vuotiaana oppilas aloittaa taidetanssin opinnot ja käy tunneilla yhden kerran viikossa, noin 10-vuotiaana oppilas valitsee pääaineekseen baletin tai nykytanssin ja oppitunteja pitää olla kaksi kertaa viikossa. Perusopintojen jälkeen oppilas siirtyy noin 14-vuotiaana syventäviin opintoihin ja tanssiopintojen lopuksi hän tekee päättötyön. Laaja oppimäärä suoritetaan 18 ikävuoteen mennessä.

Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja niille rakentuvista syventävistä opinnoista.
– varhaisiän opinnot 4-7-vuotiaille
– perusopinnot 8-13-vuotiaille
– syventävät opinnot 14-18-vuotiaille

Tanssin perusopetuksen rakenne perustuu Opetushallituksen antamiin tanssin laajan oppimäärän perusteisiin.

Aikuisten tanssinopetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia, tavoitteita ja sisältöjä. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Kehonhuoltotunti venyttää, vahvistaa ja virkistää tanssijaa ja aikuista harrastajaa. Aikuisten luovatanssi, jazz, aikuisbaletti ja steppi lisäävät energiaa, luovuutta, rentoutta sekä iloa jokaiseen päivään. Tunneilla nautitaan yhteisistä hetkistä! Tanssitiimin tuntivalikoimassa on myös seniori-ikäiselle oma tanssitunti!

Tutustu enemmän
Tanssikoulu Tanssitiimin tanssin perusopetuksen opetussuunnitelma löytyy koulun opettajanhuoneesta. Turun kaupungin kulttuurilautakunta on myöntänyt Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry:lle tanssinperusopetusluvan 1994 ja hyväksynyt yleisen ja laajan oppimäärän uusitut opetussuunnitelmat 2014.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyö on parhaillaan työn alla. Uudet OPS:it otetaan käyttöön 2018.