20/08/2016

TUNTIKUVAUKSET

OPETUS 2018-2019

Tanssitiimissä kaikkia harrastajia tuetaan oman näköisten opinpolkujen luomisessa. Opetuksen lähtökohtana ovat paitsi taiteen perusopetuksen tavoitteet, myös oppilaiden omat yksilölliset edellytykset, kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja tavoitteet. Opetus on yksilöllistä, osaamisen tasolta toiselle etenevää ja ohjausryhmät ovat pieniä. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn ja tavoitteelliseen harrastamiseen, mutta myös oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vuoksi harrastamista tuetaan. Kaikilla Tanssitiimin tunneilla tärkeintä on tanssin ilo. Tavoitteena on, että oppilas nauttii ja kokee itse myös harrastuksessaan edistymisen mielekkääksi. Oppiminen tapahtuu kannustuksen ja onnistumisten kautta. Upeat puitteet ja hyvä tiimihenki luovat turvallisen ympäristön ihmisenä ja tanssijana kasvamiselle.

Alla olevista lajikuvauksista voit tutustua tarjontaamme. Tervetuloa tanssiharrastuksen pariin!

TANSSIN VARHAISKASVATUS:

 

AIKUINEN & TAAPERO Tanssii (n. 1- 2 v.) 30-45min

Aikuinen&taapero tanssii – tunnilla tanssin maailmaan sukelletaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, oman aikuisen ja muun ryhmän kanssa tekemiseen ja musiikin kanssa liikkumiseen tutustutaan aistimatkailun, pienten tanssitarinoiden, lorujen ja laulujen, tanssivälineiden ja erilaisten kehorytmien avulla. Värit, äänet, tuntemukset ja oma liike ovat tämän tunnin rakennusmateriaalia. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja vahvistaa luottamusta omaan aikuiseen ja omaan toimivaan kehoon. Pienet saavat olla tällä tunnilla pääroolissa ja siksi myös tunnin kesto on liukuva – jos toista alkaa hirmuisesti väsyttää, nälättää tai kiukuttaa kesken kaiken, tunnilta saa lähteä, jos se itsestä tuntuu tarpeelliselta. Luvassa siis rentoa ja mukavaa yhteisen tekemisen harjoittelua oma pienen kanssa. Taaperon kanssa tunneille voi tulla vaikka isi, mummi tai kummi – kuitenkin mielellään aina sama taaperon turvalliseksi kokema aikuinen. Taapero tanssii -tunneille voi osallistua kun kävely sujuu vaivattomasti.

AIKUINEN & LAPSI Tanssii (3-5v.) 45-60min

Aikuinen&lapsi (3-5v.) tanssii – tunnilla tanssin maailmaan sukelletaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, oman aikuisen ja muun ryhmän kanssa tekemiseen ja musiikin kanssa liikkumiseen tutustutaan aistimatkailun, pienten tanssitarinoiden, helppojen tanssileikkien, lorujen ja laulujen, tanssivälineiden ja erilaisten kehorytmien avulla. Tällä tunnilla tanssitaan ja kokeillaan oman kehon ja liikkumisen rajoja turvallisesti yhdessä oman aikuisen ja muiden ryhmäläisten kanssa. Tunneilla harjoitellaan perusliikuntataitoja, kehon osia ja erilaisia kehonmuotoja, sekä monenmoisia koskettamisen ja liikkumisen tapoja. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Pienet saavat tällä tunnilla olla pääroolissa ja siksi myös tunnin kesto on liukuva – tunti voidaan ryhmän vireystila huomioon ottaen päättää tarvittaessa myös vähän aiemmin. Tunnille voi lapsen kanssa tulla vaikka äiti, pappa tai isompi sisarus – kuitenkin mielellään aina sama lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen. Tällä tunnilla aikuinenkin saa jo kevyen treenin – varatkaa siis molemmille mukaan asu, jossa on mukava liikkua.

SATUBALETTI, PERHOSET 45min (4-6v.)taipuneet vasemmalle

Satubalettitunnilla tanssin maailmaan tutustutaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi oman luontaisen luovan liikkeen avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Tavoitteena on löytää liikkumisen ilo ja herättää tanssimisen palo. Perusliikuntataitojen, itseilmaisun, kehontuntemuksen, kehonhallinnan, itseluottamuksen ja musikaalisuuden kehittämisen tukena käytetään erilaisia leikkejä (mm. hippa- ja piirileikit), lauluja, loruja, välineharjoituksia ja kehorytmejä, jotka helpottavat muistamista ja tekevät oppimisesta hauskaa!  Satubalettitunti ei valmista oppilasta mihinkään tiettyyn tanssilajiin, vaan oman lajin voi päättää vasta myöhemmässä vaiheessa. Tunti sopii lapsille jotka pitävät vähän maltillisemmasta menosta – musiikki on tunneilla kaunista, tanssit rauhallisempia ja aiheiltaan usein suloisia.

Satubalettitunnilla asuna voi olla trikoot ja pitkähihainen tai oppilaan niin halutessa tutu-mekko, sekä tuntitossut tai paljaat varpaat.

TANSSIPEUHU, KIRPUT 45min (4-6v.)

Tanssipeuhu-tunnilla tanssin maailmaan tutustutaan kivan yhteisen tekemisen kautta.  Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi oman luontaisen luovan liikkeen avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Tavoitteena on löytää liikkumisen ilo ja herättää tanssimisen palo. Perusliikuntataitojen, itseilmaisun, kehontuntemuksen, kehonhallinnan, itseluottamuksen ja musikaalisuuden kehittämisen tukena käytetään erilaisia leikkejä (mm. hippa- ja piirileikit), lauluja, loruja, välineharjoituksia ja kehorytmejä, jotka helpottavat muistamista ja tekevät oppimisesta hauskaa!  Tanssipeuhu-tunti ei valmista oppilasta mihinkään tiettyyn tanssilajiin, vaan oman lajin voi päättää vasta myöhemmässä vaiheessa. Tunti sopii lapsille jotka pitävät vauhdikkaammasta menosta – musiikki on tunneilla rytmikästä ja äänimaisema monimuotoinen, tanssit ovat mielikuvituksellisia ja aiheiltaan usein villejä.

Tanssiasuna on tanssipeuhu-tunnilla trikoot ja pitkähihainen t-paita. Tunnilla tanssitaan mieluiten paljain varpain.

 

TAIDETANSSI KORENNOT 45min (6-7v.) ja KOPPIKSET 60min (8-9v.) 

Taidetanssitunnilla taidetanssin maailmaan ja eri tanssilajeihin (baletti, nykytanssi, jazz) tutustutaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi pienten yhteisten tanssisommitelmien ja oman luovan tanssin avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Kaikilla tanssitunneilla on jokin opeteltava aihe (esim. polvennostohyppy) ja jokin teema (esim. sirkuseläimet). Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssimisen iloa ja innostuu myös jatkamaan tanssiharrastustaan. Taidetanssitunnit valmistavat oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin. Tunneilla tutustutaan jo tanssin perussanastoon ja liiketyyppeihin (hyppy, liuku, pyörähdys), mutta perustaitoja harjoitellaan yhä leikin keinoin. Taidetanssitunnit soveltuvat lapsille, jotka ovat kiinnostuneita tanssin harrastamisesta ja haluavat kokeilla omaa tanssilajia etsiessään monenlaisia erilaisia tanssimisen tapoja. Koppikset- ja korennot-ryhmissä edetään oppilaiden iänmukaiset valmiudet huomioiden ja oppilaiden yksilöllisen taitotason mukaisesti.

Taidetanssitunneilla asuna on trikoot ja pitkähihainen t-paita. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai tossut jalassa ja paljain jaloin.

 

TANSSIN PERUSOPETUS:

NYKYTANSSI alkutaso-keskitaso-jatkotaso 60min (8v. +, nuoret, aikuiset)

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Nykytanssissa tehoja liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Itseilmaisun materiaalina hyödynnetään myös teatraaliset, “rumilta” tai “kömpelöiltä” näyttävät liikkeet ja keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään ainakin: alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa sarjana, poikkilattian tai diametristä, kehonhuoltoa sekä tanssillista loppusarjaa.

Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

 

isommat ballerinat nyökkää oikealleBALETTI – alkutaso-keskitaso-jatkotaso 60-90min (8v. +, nuoret, aikuiset)

Baletti on ylväs, esteettinen, musikaalinen ja hienostunut tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin uudenlaista kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (lopputanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, kaihoisia ja satumaisia.  Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Harjoittelusta on hyötyä kaikille, eikä aikaisempaa tanssikokemusta alkutason tunneilla välttämättä tarvita. Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.

Balettituntien asuksi suositellaan baletin tuntipukua, vaaleita sukkahousuja tai ihonmyötäisiä trikoita ja hihatonta t-paitaa sekä puuvillasukkia tai pehmeitä tuntitossuja.

 

JAZZ –  alkutaso-keskitaso-jatkotaso 60min (8v.+, nuoret, aikuiset)

Jazz on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä.  Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi!

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pehmeiden jazztossujen käyttö on suositeltavaa muttei aivan välttämätöntä.

Lapset 8-11v. ryhmän ja aikuisten jazz & nyky alkutasojen ryhmien opetus on lukuvuonna 2018 järjestetty siten, että tunneilla tutustutaan sekä jazzin että nykytanssin maailmaan. Alkutason tunnit löydät siis viikko-ohjelmastamme nimikkeellä NYKY/JAZZ.

 

LYRICAL JAZZ  –  avoin 60min (nuoret, aikuiset)

Lyyrinen jazz on klassisen jazzin serkku, jossa tanssi, musiikki ja musiikin lyriikka (sanoitus, runous) sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi. Lyrical jazzissa fuusioituvat jazzin, baletin ja nykytanssin tekniikat ja estetiikka. Lyrical on teknistä & nopeatempoista klassista jazzia usein pehmeämpää, soljuvampaa ja hitaampaa. Lyrical koreografiat voivat sisältää miimistä elekieltä ja ne usein kysyvät tanssijoiltaan vahvaa eläytymistä esitettävään rooliin, tarinaan tai tunteeseen. Lyyrisen jazzin tunnit ovat ikä -ja tasosuositukseltaan avoimia. Opettajat suunnittelevat tunneilla tehtävät harjoitteet siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Aivan vasta-alkajille tuntia ei kuitenkaan suositella, vaan ainakin jazztanssin alkutaso kannattaa olla suoritettuna.

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pehmeiden jazztossujen käyttö on suositeltavaa muttei aivan välttämätöntä.

 

ROOTED JAZZ – avoin 60min (nuoret, aikuiset)

Rooted Jazz on nk. afrojazzin rehellisempi perillinen, joka ottaa vaikutteita jazzin juurista afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Rooted on klassisen jazzin tummempi, syvempi ja sielukkaampi sisko. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon (ja eritoten rangan liikkeisiin) eri kulttuurien musiikkiperinteille (esim. karibialainen ja kuubalainen) ominaisista mukaansa tempaavista perusrytmeistä ja tyyleistä. Rooted on hauska ja superhikinen tanssilaji, joka liikuttaa tanssijaansa lähellä lattiaa. Rooted jazzin tunnit ovat ikä -ja tasosuositukseltaan avoimia. Opettajat suunnittelevat tunneilla tehtävät harjoitteet siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Aivan vasta-alkajille tuntia ei kuitenkaan suositella, vaan ainakin jazztanssin alkutaso kannattaa olla suoritettuna

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat.

 

steppaajat ryhmässäSTEPPI – alkutaso-keskitaso-jatkotaso 60min (8v. +, nuoret, aikuiset)

Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeillä luotavia rytmejä ja liikettä. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppi on viihdetanssilaji, joka ottaa vaikutteita useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.

Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät. Alkeistason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä.

 

IMPROKOMPO – avoin 75min (nuoret, aikuiset)

Improkompo- käsite tulee sanoista improvisaatio ja kompositio. Improvisaatio tarkoittaa aidosti oman liikkeen tuottamista ja kompositio omien tanssisommitelmien tai sävellysten tekemistä. Tunnilla paitsi tanssitaan, myös harjoitellaan tanssin katsomista ja katsottavana olemista. Improkompo- tunnilla oma sisäinen luova liike saa vapaasti johdattaa ja on vain oikeita tapoja tehdä tai tulkita. Tällä tunnilla ei siis tehdä tekniikkaa, ulkoa opeteltavia sarjoja tai toisten määrittämiä koreografioita.  Erilaisten liiketehtävien tai liikeideoiden parissa työskennellään yksin, kaksin, pienryhmässä tai koko ryhmä yhdessä. Harjoitteiden tehtävänä on omien totunnaisten liikkumisen tapojen kyseenalaistaminen ja haastaminen. Oman mukavuusalueen ulkopuolella toimiminen voi olla hauskaa, tunteita herättävää, haastavaa tai rentouttavaa. Lisäksi se voi tarjota arvokkaita uusia ilmaisukeinoja ja yllättäviäkin ratkaisuja oman tanssillisen työskentelyn haasteisiin.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

 

LUOVA TANSSI – avoin 75min (nuoret, aikuiset)

Luovan tanssin tunnilla annetaan musiikin ja liikkeen viedä ja nostaa esiin kehoon varastoituneita tunteita ja kokemuksia. Keho ymmärtää luonnostaan rytmiä ja siksi tanssitaitokin on luonnollista meille kaikille. Jokainen osaa liikkua luovasti ja luoda uutta ja omaa. Varastoimme kuitenkin usein tiedostamattamme kehoihimme erilaisia estoja, kahleita ja rajoituksia, jotka tekevät tanssimisesta työlästä ja kankeaa. Lisäksi kun tuotamme omaa liikettä, mietimme usein, miltä liike muille näyttää emmekä sitä, miltä liike tuntuu. Luovan tanssin tunnilla omaa kehoa kuuntelevan liikkeen avulla tavoitellaan mielen hiljentymistä ja koko olemuksen avautumista läsnäololle ja ilolle. Luova tanssi on yhteistä hauskanpitoa, mutta myös terapiaa. Tanssimalla voi avata itsensä aidolle kohtaamiselle ja tulla tietoisemmaksi siitä, kuka on juuri tässä ja nyt. Koska luovan tanssin tunnilla tanssia lähestytään omista ilmaisullisista ja liikkeellisistä lähtökohdista käsin, luovan tanssin tunti on yhtä haastava tanssikonkarille kuin vasta tanssitaipaleen aloittaneelle.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

 

AKRONYKY – avoin 60min (nuoret, aikuiset)

AkroNyky on nykytanssin pikkuveli, treenitunti, joka yhdistää akrobaattisia elementtejä nykytanssiin ja kehittää eritoten tanssijansa voimaa, ketteryyttä ja notkeutta. AkroNyky-tunneilla keskitytään lattiatyöskentelyyn, temppuihin ja kontaktityöskentelyyn – tanssikoreografiat ja tanssilliset sarjat ovat pienemmässä roolissa. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi erilaisia näyttäviä temppuja, voimistelun perusliikkeitä ja parin kanssa tehtäviä painonsiirtoja ja nostoja -sekä tietysti näiden yhdistämistä nykytanssille ominaiseen ilmaisuun.  AkroNyky-tunnilla tehtävistä harjoitteista annetaan aina useita vaikeusasteeltaan erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen voi siis edetä turvallisesti kehoaan kuunnellen, itse itsensä haastaen ja oman tasonsa mukaisesti. Tunti on fyysisesti raskas, mutta oman kehon rajojen tunnustelu yhdessä on hauskaa!

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa.

 

BROADWAY – avoin 60min (nuoret, aikuiset)

Broadway tai musikaalitanssi on musikaalimusiikkiin tanssittava ilmaisullinen tanssilaji, jossa vaikutteita koreografioihin haetaan monista erilaisista tanssityyleistä ja teatteritaiteesta. Musikaalikappaleiden maailmaan eläydytään showhengessä, mutta käytännössä tanssi voi olla mitä vain viihdemaailman parrasvaloihin sopivaa. Keskeistä on vahva ilmaisu ja tyylillinen antautuminen. Musikaalitanssi on hauskaa ja helpompaa kuin miltä näyttää. Musikaalitanssin tunnit ovat ikä -ja tasosuositukseltaan avoimia. Opettajat suunnittelevat tunneilla tehtävät koreografiat siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Tanssiteknisesti ei-niin-vaikea tanssitunti sopii mitä tahansa lajia aiemmin tanssineelle. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

 

KEHONHUOLTO

HATHAJOOGA 75min

Hatha-jooga on rauhallinen joogamuoto, jossa harjoituksen keskiössä ovat hengitystyöskentely ja meditatiivinen fokus tekemiseen. Liikkeestä toiseen edetään omaa hengitystä ja kehoa tarkkaavaisesti kuunnellen. Astetta pidemmät pidot ja rauhallinen tempo siirtymissä antavat aikaa yksityiskohtaiselle asanatyöskentelylle ja takaavat rentouttavan, mutta kuitenkin tehokkaan harjoituksen. Tunneilla tehdään aurinkotervehdyksiä, seisovia ja lattialla tehtäviä asanoita, sekä hengitysharjoituksia (pranayama) tai meditaatioita. Tunnit päättyvät aina loppurentoutukseen (shavasana). Hathajoogaharjoittelu edistää kehotietoisuutta, kehonhallintaa ja liikkuvuutta ja harjoittaa keskittymistä ja hiljentymistä.

VINYASA FLOW 75min

Vinyasa flow on joogatyyli, jossa sekoitetaan ashtanga-, hatha-, ja yin-joogan asentoja. Kaikki liikkeet tehdään hengityksen rytmin mukaan. Sulavat asennosta ja liikesarjasta toiseen siirtymiset johdattelevat joogaajan eräänlaiseen virtaavaan, joogiseen tanssiin. Vinyasa flow on voimakas, energinen ja luova joogaamisen tapa, joka rohkaisee joogaajaa asettamaan itselleen eritasoisia haasteita. Tunneilla tehdään käsitasapainoja ja nivelten liikkuvuutta edistäviä asentoja ja tavoitellaan vahvaa kehoa, hiljaista mieltä ja avointa sydäntä – hauskanpitoa kuitenkaan unohtamatta.

BODYFUSION 75min

BodyFusion tunti on letkeään nykymusiikkiin tehty menevä kehonhuoltotunti, joka yhdistelee tanssillista kehonhuoltoa, barrea, joogaa ja pilatesta. BodyFusion tunnilla tärkeitä eivät ole toistot vaan laatu. Tunti kehittää monipuolisesti voimaa, kehonhallintaa, tasapainoa, kehotietoisuutta ja liikkuvuutta. Monipuolisilla ja kokonaisvaltaisilla liikkeillä tavoitellaan toimintakykyistä ja elastista voimaa – avainasemassa on vahva keskivartalo ja tasapainoinen raajojen lihaksisto. Samoja sarjoja tehdään aina muutamia viikkoja kerrallaan, jotta oppilaat voivat tuntea treenin aikaansaaman edistyksen. Kehosi kiittää takuulla tästä tunnista!

ORGANIC MOVEMENT 60min

OrganicMovement tunti on hauska mutta rankka kehonhuoltotunti, joka perustuu omien rajojen leikilliseen haastamiseen. Tunnin perustana ovat kaikille ihmisille tosiasiassa luonnolliset “eläimelliset” tai “lapsenomaiset” liikkeet, jotka yllättäen eivät olekaan niin yksinkertaisia omista liikemahdollisuuksistaan etääntyneille aikuisille. OrganicMovement tunnilla haastetaan omaa tasapainoa, etsitään omaa keskustan ydintukea, tuodaan painoa käsille, tehdään toiminnallisia lihaskuntoharjoitteita oman kehon painolla, haastetaan liikkuvuutta ja palautetaan mieleen kertaalleen jo hankittuja perusliikuntataitoja. Harjoitteissa hyödynnetään välineitä ja parityöskentelyä. Tunnin musiikkina käytetään mm. elokuvista- ja peleistä tuttuja äänimaisemia.

BALLET BARRE 60min

Ballet Barre on balettia ja pilatesta yhdistelevä treenimuoto. Barre vahvistaa koko kehoa ja parantaa tasapainoa ja ryhtiä – lihakset venyvät liikkeessä ja keho vapautuu jännitystiloista. Barretunnilla kehitetään myös oman kehon linjauksia ja etsitään lisää ulottuvuutta ojennuksiin. Vaikka treeni saattaa näyttää kevyeltä ja helpolta, tunnilla tehtävät harjoitteet ovat keskittymistä vaativia. Ydintuki, keskustan syvät lihakset, aukikierto, lapatuki ja jalkaterän pienet lihakset harjaantuvat. Liikkeiden estetiikka on baletillista. Lattiatankotunti on tehokas, muttei kuitenkaan temmoltaan kovin vauhdikas- kaikki harjoitteet tehdään asianmukaisella pieteetillä hengitystekniikkaa unohtamatta.  Tuntimusiikkina käytetään modernia balettimusiikkia.  Ballet Barre- tunti sopii kaikille, aloittelijoille, kuntoilijoille, tanssijoille – harrastajille kuin ammattilaisille.

STRETCHING & MOBILITY 75min

Stretching&Mobility tunti on kehonhuoltotunti, jolla pääpainopiste on liikkuvuutta lisäävissä venytyksissä. Tunti siis soveltuu siis paitsi lempeäksi ja jännityksiä vapauttavaksi huoltotunniksi myös tavoitteellisesti tanssia harjoittelevan liikkuvuusharjoittelun tueksi. Tällä tunnilla rauhoitutaan oman kehon kuunteluun ja tunnusteluun. Oikeaoppisen venyttelyn oppiminen voi avata keholle aivan uusia ulottuvuuksia. Syvähengitys poistaa jännitystiloja venytettävistä lihaksista, mutta myös mieli saa levätä. Koko kehoa herättelevän lämmittelyosuuden jälkeen edetään ensin antistaattisiin liikkeessä tapahtuviin venytyksiin ja asteittain aina syviin venytyksiin ja loppurentoutukseen asti. Tunnin musiikkina käytetään hiljaista ja rentouttavaa meditatiivista musiikkia. Loppurentoutus tehdään mielikuvamatkailuna hiljaisuudessa.

Kehohuoltotunneilla asuna on omanlainen rento, esteettömän liikkumisen salliva asu, mielellään pitkillä hihoilla ja lahkeilla, sekä mahdollisesti lämmikettä tunnin rauhallisempiin osioihin (talvella salin lattiat voivat olla hieman viileät). Ballet Barre, Organic Movement, Stretching & Mobility ja Body Fusion tunneille kannattaa ottaa mukaan myös sukat. Tanssitiimillä on kehonhuoltotunteja varten joitain lainamattoja, mutta suosittelemme oman maton mukaan ottamista, jos sellainen on.

LOUNASJOOGA ja LOUNASBODY 60min

Tehokas tunnin koko kehoa vahvistava ja avaava fusionharjoitus, joka on suunniteltu eritoten ei-fyysistä työtä/ paljon näyttöpäätetyöskentelyä tekeville. Kiireisen ja hektisen päivän keskellä on ihanaa hengitellä tilaa levolliselle mielelle ja virkeälle, toimintakykyiselle keholle. Kokonaisvaltaisesti kehoa aktivoivan harjoituksen jälkeen päivän puurteisiin voi palata aivan uudella puhdilla!