20/08/2016

TUNTIKUVAUKSET

OPETUS 2018-2019

Tanssitiimissä kaikkia harrastajia tuetaan oman näköisten opinpolkujen luomisessa. Opetuksen lähtökohtana ovat paitsi taiteen perusopetuksen tavoitteet, myös oppilaiden omat yksilölliset edellytykset, kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja tavoitteet. Opetus on yksilöllistä, osaamisen tasolta toiselle etenevää ja ohjausryhmät ovat pieniä. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn ja tavoitteelliseen harrastamiseen, mutta myös oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vuoksi harrastamista tuetaan. Kaikilla Tanssitiimin tunneilla tärkeintä on tanssin ilo. Tavoitteena on, että oppilas nauttii ja kokee itse myös harrastuksessaan edistymisen mielekkääksi. Oppiminen tapahtuu kannustuksen ja onnistumisten kautta. Upeat puitteet ja hyvä tiimihenki luovat turvallisen ympäristön ihmisenä ja tanssijana kasvamiselle.

Alla olevista lajikuvauksista voit tutustua tarjontaamme. Tervetuloa tanssiharrastuksen pariin!

TANSSIN VARHAISKASVATUS:

AIKUINEN & LAPSI Tanssii (2-5v.) 45-60min

Aikuinen&lapsi (3-5v.) tanssii – tunnilla tanssin maailmaan sukelletaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, oman aikuisen ja muun ryhmän kanssa tekemiseen ja musiikin kanssa liikkumiseen tutustutaan aistimatkailun, pienten tanssitarinoiden, helppojen tanssileikkien, lorujen ja laulujen, tanssivälineiden ja erilaisten kehorytmien avulla. Tällä tunnilla tanssitaan ja kokeillaan oman kehon ja liikkumisen rajoja turvallisesti yhdessä oman aikuisen ja muiden ryhmäläisten kanssa. Tunneilla harjoitellaan perusliikuntataitoja, kehon osia ja erilaisia kehonmuotoja, sekä monenmoisia koskettamisen ja liikkumisen tapoja. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Pienet saavat tällä tunnilla olla pääroolissa ja siksi myös tunnin kesto on liukuva – tunti voidaan ryhmän vireystila huomioon ottaen päättää tarvittaessa myös vähän aiemmin. Tunnille voi lapsen kanssa tulla vaikka äiti, pappa tai isompi sisarus – kuitenkin mielellään aina sama lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen. Tällä tunnilla aikuinenkin saa jo kevyen treenin – varatkaa siis molemmille mukaan asu, jossa on mukava liikkua.

LASTENTANSSI PERHOSET & KIRPUT 45min (3-6v.)taipuneet vasemmalle

Lastentanssitunnilla tanssin maailmaan tutustutaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi oman luontaisen luovan liikkeen avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Tavoitteena on löytää liikkumisen ilo ja herättää tanssimisen palo. Perusliikuntataitojen, itseilmaisun, kehontuntemuksen, kehonhallinnan, itseluottamuksen ja musikaalisuuden kehittämisen tukena käytetään erilaisia leikkejä (mm. hippa- ja piirileikit), lauluja, loruja, välineharjoituksia ja kehorytmejä, jotka helpottavat muistamista ja tekevät oppimisesta hauskaa!  Lastentanssitunti ei valmista oppilasta mihinkään tiettyyn tanssilajiin, vaan tarjoaa maistiaisia klassisen tanssin eri lajeista. Oman lajin voi päättää vasta tanssiopintojen myöhemmässä vaiheessa.

Tanssiasuna on lastentanssitunnilla balettimekko tai omanlainen trikooasu (pitkähihainen ja legginsit). Tunnilla tanssitaan mieluiten paljain varpain.

TAIDETANSSI KORENNOT (6-9v.) 

Taidetanssitunnilla taidetanssin maailmaan ja eri tanssilajeihin (baletti, nykytanssi, jazz) tutustutaan kivan yhteisen tanssillisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi pienten yhteisten tanssisommitelmien ja oman luovan tanssin avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Kaikilla tanssitunneilla on jokin opeteltava aihe (esim. polvennostohyppy) ja jokin teema (esim. sirkuseläimet). Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssimisen iloa ja innostuu myös jatkamaan tanssiharrastustaan. Taidetanssitunnit valmistavat oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin. Tunneilla tutustutaan jo tanssin perussanastoon ja liiketyyppeihin (hyppy, liuku, pyörähdys), mutta perustaitoja harjoitellaan yhä leikin keinoin. Taidetanssitunnit soveltuvat lapsille, jotka ovat kiinnostuneita tanssin harrastamisesta ja haluavat kokeilla omaa tanssilajia etsiessään monenlaisia erilaisia tanssimisen tapoja. Korennot-ryhmässä edetään oppilaiden iänmukaiset valmiudet huomioiden ja oppilaiden yksilöllisen taitotason mukaisesti.

Taidetanssitunneilla asuna on trikoot ja pitkähihainen t-paita. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai tossut jalassa ja paljain jaloin.

 

TANSSIN PERUSOPETUS:

 

NYKYTANSSI (alkutaso)-keskitaso-jatkotaso 60min (lapset (8+), nuoret(11+), aikuiset (16+))

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Nykytanssissa tehoja liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Itseilmaisun materiaalina hyödynnetään myös teatraaliset, “rumilta” tai “kömpelöiltä” näyttävät liikkeet ja keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään ainakin: alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa sarjana, poikkilattian tai diametristä, kehonhuoltoa sekä tanssillista loppusarjaa.

Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

 

isommat ballerinat nyökkää oikealleBALETTI – alkutaso-keskitaso-jatkotaso 60-90min (lapset(8+), nuoret(11+), aikuiset (16+))

Baletti on ylväs, esteettinen, musikaalinen ja hienostunut tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehon hallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin uudenlaista kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (lopputanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, kaihoisia ja satumaisia.  Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Harjoittelusta on hyötyä kaikille, eikä aikaisempaa tanssikokemusta alkutason tunneilla välttämättä tarvita. Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.

Balettituntien asuksi suositellaan baletin tuntipukua, vaaleita sukkahousuja tai ihonmyötäisiä trikoita ja hihatonta t-paitaa sekä puuvillasukkia tai pehmeitä tuntitossuja.

 

JAZZ –  (alkutaso)-keskitaso-jatkotaso 60min (lapset (8+), nuoret (11+), aikuiset (16+))

Jazz on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä.  Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi!

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pehmeiden jazztossujen käyttö on suositeltavaa muttei aivan välttämätöntä.

 

NYKY/JAZZ alkutaso:

Lukuvuonna 2018-2019 nuorten (11-15v.) ja aikuisten (16+) alkutason tunti järjestetään yhdistelmätuntina. Nyky/jazz-tunnilla etsitään liikunnaniloa ja tutustutaan siis sekä jazzin että nykytanssin ilmaisuun ja lajiominaisiin harjoitteisiin. Nyky/jazz- tunti kannustaa oman tanssillisen ja liikkeellisen ilmaisun kehittämiseen ja tarjoaa hyvät perustaidot ja valmiudet tanssiharrastamisen jatkamiselle. Nyky/jazz lasten alkutason tunti sopii sellaisille lapsille, jotka jatkavat lastentanssitunneilla alkanutta tanssiharrastusta, mutta myös niille, joilla aikaisempaa tanssikokemusta ei vielä ole. Nyky/jazz tunti nuoriso- ja aikuisharrastajille puolestaan on tarkoitettu sellaisille harrastajille, jotka palaavat pitkän tauon jälkeen liikunnan ja tanssin pariin tai jotka haluavat aloittaa tanssin uutena harrastuksena. Aikaisempaa tanssikokemusta ei siis tarvitse olla vaan tanssin nälällä pärjää pitkälle! Mukaan juomapullo, sukat ja mukavat esteettömän liikunnan mahdollistavat vaatteet.

 

LYRICAL JAZZ  –  avoin 60min (nuoret, aikuiset)

Lyrical Jazz on ilmaisuvoimainen fuusiotanssilaji, jossa yhdistyvät parhaat puolet nykytanssin, jazzin ja baletin tekniikasta, liikekielestä ja estetiikasta. LyricalJazz- tunnilla tehdään tanssiin virittävä lämmittely, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina, sekä tanssitaan vaihtuvaa koreografiaa. Lyrical-tunnilla tanssi, musiikki ja lyriikka (sanoitus, runous) sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi. Lyrical on teknistä ja nopeatempoista klassista jazzia usein pehmeämpää, soljuvampaa ja hitaampaa. Tunnilla tehtävät koreografiat kysyvät usein tanssijoilta vahvaa eläytymistä esitettävään rooliin, tarinaan tai tunteeseen. Opettajat suunnittelevat tunneilla tehtävät harjoitteet siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Lyyrisen jazzin tunnit ovat toisinsanoen tasosuositukseltaan avoimia. Aivan vasta-alkajille tuntia ei kuitenkaan suositella, vaan ainakin nyky tai jazztanssin alkutaso kannattaa olla suoritettuna.

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pehmeiden jazztossujen käyttö on suositeltavaa muttei aivan välttämätöntä.

 

ROOTED JAZZ – avoin 60min (nuoret, aikuiset)

Rooted Jazz on niin kuulun afrojazzin rehellisempi perillinen, joka ottaa vaikutteita jazzin juurista afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Rooted on klassisen jazzin tummempi, syvempi ja sielukkaampi alalaji. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon (ja eritoten rangan liikkeisiin) eri kulttuurien musiikkiperinteille (esim. karibialainen ja kuubalainen) ominaisista mukaansa tempaavista perusrytmeistä ja tyyleistä. Rooted on hauska ja superhikinen tanssilaji, joka liikuttaa tanssijaansa lähellä lattiaa. Rooted jazzin tunnit ovat ikä -ja tasosuositukseltaan avoimia. Opettajat suunnittelevat tunneilla tehtävät harjoitteet siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Aivan vasta-alkajille tuntia ei kuitenkaan suositella, vaan ainakin jazztanssin alkutaso kannattaa olla suoritettuna

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu, pehmeät jazztossut tai paljaat jalat.

 

steppaajat ryhmässäSTEPPI – alkutaso-keskitaso-jatkotaso 60min (8v. +, nuoret, aikuiset)

Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeillä luotavia rytmejä ja liikettä. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppi on viihdetanssilaji, joka ottaa vaikutteita useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.

Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät. Alkeistason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä.

 

LUOVA TANSSI – avoin 75min (nuoret, aikuiset)

Luovan tanssin tunnilla annetaan musiikin ja liikkeen viedä ja nostaa esiin kehoon varastoituneita tunteita ja kokemuksia. Keho ymmärtää luonnostaan rytmiä ja siksi tanssitaitokin on luonnollista meille kaikille. Jokainen osaa liikkua luovasti ja luoda uutta ja omaa. Varastoimme kuitenkin usein tiedostamattamme kehoihimme erilaisia estoja, kahleita ja rajoituksia, jotka tekevät tanssimisesta työlästä ja kankeaa. Lisäksi kun tuotamme omaa liikettä, mietimme usein, miltä liike muille näyttää emmekä sitä, miltä liike tuntuu. Luovan tanssin tunnilla omaa kehoa kuuntelevan liikkeen avulla tavoitellaan mielen hiljentymistä ja koko olemuksen avautumista läsnäololle ja ilolle. Luova tanssi on yhteistä hauskanpitoa, mutta myös terapiaa. Tanssimalla voi avata itsensä aidolle kohtaamiselle ja tulla tietoisemmaksi siitä, kuka on juuri tässä ja nyt. Koska luovan tanssin tunnilla tanssia lähestytään omista ilmaisullisista ja liikkeellisistä lähtökohdista käsin, luovan tanssin tunti on yhtä haastava tanssikonkarille kuin vasta tanssitaipaleen aloittaneelle.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

 

AKRONYKY – avoin 60min (nuoret, aikuiset)

AkroNyky on nykytanssin alalaji, treenitunti, joka yhdistää akrobaattisia elementtejä nykytanssiin ja kehittää eritoten tanssijansa voimaa, ketteryyttä ja notkeutta. AkroNyky-tunneilla keskitytään lattiatyöskentelyyn, temppuihin ja kontaktityöskentelyyn – tanssikoreografiat ja tanssilliset sarjat ovat pienemmässä roolissa. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi erilaisia näyttäviä temppuja, voimistelun perusliikkeitä ja parin kanssa tehtäviä painonsiirtoja ja nostoja -sekä tietysti näiden yhdistämistä nykytanssille ominaiseen ilmaisuun.  AkroNyky-tunnilla tehtävistä harjoitteista annetaan aina useita vaikeusasteeltaan erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen voi siis edetä turvallisesti kehoaan kuunnellen, itse itsensä haastaen ja oman tasonsa mukaisesti. Tunti on fyysisesti raskas, mutta oman kehon rajojen tunnustelu yhdessä on hauskaa!

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa.

 

BROADWAY – avoin 60min (nuoret, aikuiset)

Broadway tai musikaalitanssi on musikaalimusiikkiin tanssittava ilmaisullinen tanssilaji, jossa vaikutteita koreografioihin haetaan monista erilaisista tanssityyleistä ja teatteritaiteesta. Musikaalikappaleiden maailmaan eläydytään showhengessä, mutta käytännössä tanssi voi olla mitä vain viihdemaailman parrasvaloihin sopivaa. Keskeistä on vahva ilmaisu ja tyylillinen antautuminen. Musikaalitanssi on hauskaa ja helpompaa kuin miltä näyttää. Musikaalitanssin tunnit ovat ikä -ja tasosuositukseltaan avoimia. Opettajat suunnittelevat tunneilla tehtävät koreografiat siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Tanssiteknisesti ei-niin-vaikea tanssitunti sopii mitä tahansa lajia aiemmin tanssineelle. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat tai paljaat jalat.

 

KEHONHUOLTO

HATHA FLOW 75min (uusi tunti!)

Hatha flow on joogatunti, jossa rauhalliseen hatha joogaharjoitukseen yhdistetään vapaavalintaisia flow-tunneille tyypillisiä elementtejä ja haasteita. Tunnilla rohkaistaan oman kehon ja -taitotason kuunteluun ja harjoituksesta voi mielensä mukaan tehdä joko rauhallisemman tai dynaamisemman. Liikkeestä toiseen virtaavan harjoituksen keskiössä ovat hengitystyöskentely ja meditatiivinen fokus tekemiseen. Astetta pidemmät pidot ja rauhallinen tempo siirtymissä antavat aikaa yksityiskohtaiselle asanatyöskentelylle ja takaavat rentouttavan, mutta kuitenkin tehokkaan harjoituksen. Tunneilla tehdään aurinkotervehdyksiä, seisovia ja lattialla tehtäviä asanoita, sekä hengitysharjoituksia (pranayama) tai meditaatioita. Jokainen voi oman halunsa mukaan lisätä harjoitukseen välivinyasoja ja kokeilla ohjaavan opastamia haastavampia variaatioita. Tunnit päättyvät aina loppurentoutukseen (shavasana). Hathajoogaharjoittelu edistää kehotietoisuutta, kehonhallintaa ja liikkuvuutta ja harjoittaa keskittymistä ja hiljentymistä.

PILATES 60min (uusi tunti!)

Pilates on kestävää liikunnallista elämäntapaa ja tanssiharrastusta tukeva tehokas harjoittelumuoto. Pilates-harjoitteet vahvistavat kehoa kokonaisvaltaisesti, kehittävät ryhtiä ja kehon linjauksia, sekä edistävät keskittymiseen rauhoittumista ja hengitystekniikkaa. Keskitymme eritoten tärkeisiin keskustan ydintukea parantaviin harjoitteisiin ja lantion alueen, sekä lapatuen hallintaan. Harjoitteita tehdään tilan eri tasoissa seisten, istuen ja maaten. Kurssia suositellaan kaikille yli 13-vuotiaille tanssin perusteet omaaville. Tunnin asuksi sopii ihonmyötäinen, joustava treeniasu.

BODYFUSION 75min

BodyFusion tunti on letkeään nykymusiikkiin tehty menevä kehonhuoltotunti, joka yhdistelee tanssillista kehonhuoltoa, ballet barrea, joogaa ja pilatesta. BodyFusion tunnilla tärkeitä eivät ole toistot vaan laatu – lihakset venyvät liikkeessä ja keho vapautuu jännitystiloista. Tunti kehittää monipuolisesti voimaa, kehonhallintaa, tasapainoa, kehotietoisuutta ja liikkuvuutta. Monipuolisilla ja kokonaisvaltaisilla liikkeillä tavoitellaan toimintakykyistä ja elastista voimaa – avainasemassa on vahva keskivartalo ja tasapainoinen raajojen lihaksisto. Tunneilla työstetään myös oman kehon linjauksia ja etsitään lisää ulottuvuutta ojennuksiin. Samoja sarjoja tehdään aina muutamia viikkoja kerrallaan, jotta oppilaat voivat tuntea treenin aikaansaaman edistyksen. Kehosi kiittää takuulla tästä tunnista!

ORGANIC MOVEMENT 60min

OrganicMovement tunti on hauska mutta rankka kehonhuoltotunti, joka perustuu omien rajojen leikilliseen haastamiseen. Tunnin perustana ovat kaikille ihmisille tosiasiassa luonnolliset “eläimelliset” tai “lapsenomaiset” liikkeet, jotka yllättäen eivät olekaan niin yksinkertaisia omista liikemahdollisuuksistaan etääntyneille aikuisille. OrganicMovement tunnilla haastetaan omaa tasapainoa, etsitään omaa keskustan ydintukea, tuodaan painoa käsille, tehdään toiminnallisia lihaskuntoharjoitteita oman kehon painolla, haastetaan liikkuvuutta ja palautetaan mieleen kertaalleen jo hankittuja perusliikuntataitoja. Harjoitteissa hyödynnetään välineitä ja parityöskentelyä. Tunnin musiikkina käytetään mm. elokuvista- ja peleistä tuttuja äänimaisemia.

LOUNASBODY 60min

Tehokas tunnin koko kehoa vahvistava ja avaava fusionharjoitus, joka on suunniteltu eritoten ei-fyysistä työtä/ paljon näyttöpäätetyöskentelyä tekeville. Kiireisen ja hektisen päivän keskellä on ihanaa hengitellä tilaa levolliselle mielelle ja virkeälle, toimintakykyiselle keholle. Kokonaisvaltaisesti kehoa aktivoivan harjoituksen jälkeen päivän puurteisiin voi palata aivan uudella puhdilla!