20/08/2016

TUNTIKUVAUKSET

TUNTIKUVAUKSET

Tanssitiimissä kaikkia harrastajia tuetaan oman näköisten opinpolkujen luomisessa. Opetuksen lähtökohtana ovat paitsi taiteen perusopetuksen tavoitteet, myös oppilaiden omat yksilölliset edellytykset, kiinnostuksen kohteet, tarpeet ja tavoitteet. Opetus on yksilöllistä, osaamisen tasolta toiselle etenevää ja ohjausryhmät ovat pieniä. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn ja tavoitteelliseen harrastamiseen, mutta myös oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vuoksi harrastamista tuetaan. Kaikilla Tanssitiimin tunneilla tärkeintä on tanssin ilo. Tavoitteena on, että oppilas nauttii ja kokee itse myös harrastuksessaan edistymisen mielekkääksi. Oppiminen tapahtuu kannustuksen ja onnistumisten kautta. Upeat puitteet ja hyvä tiimihenki luovat turvallisen ympäristön ihmisenä ja tanssijana kasvamiselle.

Alla olevista lajikuvauksista voit tutustua tarjontaamme. Tervetuloa tanssiharrastuksen pariin!

 

LASTEN JA NUORTEN TANSSITUNNIT

 

AIKUINEN & LAPSI Tanssii (2-5v.) n. 45 min

Aikuinen & lapsi (2-5v.) tanssii – tunnilla tanssin maailmaan sukelletaan kivan yhteisen tekemisen kautta. Omaan kehoon, ja sen erilaisiin liikkumistapoihin sekä yksin että yhdessä tekemiseen tutustutaan aisti- ja mielikuvitusmatkailun, tanssileikkien, oman luovan liikkeen, lorujen ja laulujen, tanssivälineiden ja kehorytmien avulla. Tehtävät harjoitteet kehittävät lapsen perusliikuntataitoja ja kehotuntemusta, sekä auttavat lasta omaksumaan erilaisia voimankäytön ja koskettamisen tapoja. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Oman aikuisen kanssa on turvallista tutustua harrastamiseen ja yhdessä vietetty mukava toiminnallinen hetki on laatuaikaa teille molemmille!  Pienet saavat tällä tunnilla olla pääroolissa ja siksi myös tunnin kesto on liukuva – tunti voidaan ryhmän vireystila huomioon ottaen päättää tarvittaessa myös vähän aiemmin. Tunnille voi lapsen kanssa tulla vaikka äiti, pappa tai isompi sisarus – kuitenkin mielellään aina sama, lapselle tuttu ja turvallinen aikuinen. Tällä tunnilla aikuinenkin saa kevyen treenin – varatkaa siis molemmille mukaan asu, jossa on mukava liikkua.

 

Lasten tanssiasuna on lastentanssitunneilla omanlainen trikooasu (pitkähihainen ja legginsit) tai muu esteettömän liikkumisen mahdollistava tanssimiseen motivoiva asu. Tunnilla tanssitaan mieluiten paljain varpain.

 

LASTENTANSSI 4-6v. : 45min

Lastentanssitunnilla tanssin maailmaan, omaan kehoon ja sen erilaisiin liikkumistapoihin sekä tanssitunnilla ja ryhmässä yksin ja yhdessä toimimiseen tutustutaan mielikuvitusmatkailun, musiikkiin liikkumisen, tanssileikkien, oman luovan liikkeen, tanssivälineiden ja kehorytmiikan, sekä lorujen ja laulujen avulla. Tunti innostaa lasta liikkumaan ja käyttämään kehoaan monipuolisesti, sekä vahvistaa lapsen minäpystyvyyden kokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Perusliikuntataidot, ilmaisukyky, kehontuntemus, kehonhallinta, itseluottamus ja musikaalisuus kehittyvät kuin huomaamatta kun tunnilla on kivaa! Lastentanssitunti ei valmista oppilasta mihinkään tiettyyn tanssilajiin, vaan tarjoaa maistiaisia tanssin eri lajeista. Oman lajin voi päättää vasta tanssiopintojen myöhemmässä vaiheessa.

Tanssiasuna on lastentanssitunneilla omanlainen trikooasu (pitkähihainen ja legginsit) tai muu esteettömän liikkumisen mahdollistava tanssimiseen motivoiva asu. Tunnilla tanssitaan mieluiten paljain varpain.

 

LASTENTANSSI (LUOVA TANSSI) 6-9v. : 60min

Luovan tanssin tunnilla taidetanssin maailmaan, omaan kehoon ja sen erilaisiin liikkumistapoihin sekä tanssitunnilla ja ryhmässä yksin ja yhdessä toimimiseen tutustutaan mielikuvitusmatkailun, musiikkiin liikkumisen, tanssileikkien, oman luovan liikkeen, tanssivälineiden ja kehorytmiikan avulla. Omaan kehoon, ryhmässä tanssimiseen ja erilaisiin tilassa liikkumisen tapoihin päästään käsiksi erilaisten perusharjoitteiden, pienten yhteisten tanssisommitelmien ja ennen kaikkea oman luovan liikkeen avulla. Opetuksessa liikkeelle lähdetään mielikuvituksen, elämyksellisyyden ja tarinoiden kautta. Kaikilla tanssitunneilla on jokin opeteltava aihe (esim. liikkeen eri tasot) ja jokin muistamista helpottava teema (esim. sirkuseläimet). Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssimisen iloa ja innostuu myös jatkamaan tanssiharrastustaan. Taidetanssitunnit valmistavat oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin. Tunneilla tutustutaan jo tanssin perussanastoon ja liiketyyppeihin (hyppy, liuku, pyörähdys), mutta perustaitoja harjoitellaan yhä leikin keinoin. Luovan tanssin tunnit soveltuvat lapsille, jotka ovat kiinnostuneita tanssin harrastamisesta ja haluavat kokeilla omaa tanssilajia etsiessään monenlaisia erilaisia liikkumisen ja tanssimisen tapoja. Ryhmässä edetään oppilaiden iänmukaiset valmiudet huomioiden ja oppilaiden yksilöllisen taitotason mukaisesti.

Luovan tanssin tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai tossut jalassa ja paljain jaloin.

 

NYKY/JAZZ LAPSET: 60min

Nyky/Jazz Lapset – tunnilla tehdään eri tanssilajien maailmaa tutuksi, sekä metsästetään sitä kuuluisaa tanssin paloa! Omaan kehoon, tanssilajien alkeisiin, ryhmässä yksin ja yhdessä tanssimiseen, musikaaliseen liikkeeseen ja rytmiikkaan, tanssilliseen ilmaisuun sekä monenlaisiin tilankäytön tapoihin tutustutaan erilaisten tanssin perusharjoitteiden, yhteisten tanssisommitelmien, helppojen koreografioiden, liiketehtävien ja oman luovan liikkeen avulla. Tunneilla vahvistetaan kehotuntemusta ja kehonhallintaa, sekä hiotaan jo hankittuja perusliikuntataitoja. Kaikissa harjoitteissa ja liiketehtävissä on jokin opeteltava aihe (esim. liikkeen pehmeä & kova laatu) ja jokin muistamista helpottava teema (esim. pehmis/mehujää). Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssimisen iloa, oivaltaa kehonsa potentiaalin ja innostuu myös jatkamaan tanssiharrastustaan. Nyky/Jazz-tunti valmistaa oppilasta myöhempiin tanssin opintoihin ja tarjoaa valmiuksia eritoten nyky- ja jazztanssin harrastamiseen. Tunneilla tutuiksi tulevat jo tanssitunnin rakenne, tanssilajien perussanasto ja erilaiset liiketyypit (hyppy, liuku, pyörähdys).

Nyky/Jazz lapset- tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai tossut jalassa ja paljain jaloin.

 

AKRO LAPSET/NUORET: 60min

Lasten akro-tunti on tuotu lukujärjestykseen lasten omasta toiveesta!  Tanssia, voimistelua ja sirkusta yhdistelevillä akrotunneilla otetaan haltuun esimerkiksi kuperkeikat, kärrynpyörät, siltakaadot, käsilläseisonnat ja erilaiset parin kanssa tehtävät temput, sekä niiden turvallisen suorittamisen mahdollistava tieto ja tekniikka. Vauhdikas, ei-koreografinen tunti alkaa perusteellisella kehoa vahvistavalla ja kehonhallintaa kehittävällä lämmittelyllä ja etenee tästä erilaisten harjoitteiden ja pienten sarjojen avulla haastavampia “temppuja” kohti. Akro-tunti sopii erityisesti temppuilusta ja näyttävistä liikkeistä nauttiville lapsille ja nuorille, jotka haluavat kehittää kehoaan ja ilmaisuaan monipuolisesti.

Akro lapset- tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai tossut jalassa ja paljain jaloin.

 

BALETTI LAPSET: 60min

Baletti lapset – tunnilla tutustutaan klassisen baletin ilmaisuun, liikekieleen ja kerrontaan, erilaisiin tilankäytön tapoihin ja yksin ja yhdessä tanssimiseen. Balettitunneilla otetaan haltuun erilaiset piruetit ja näyttävät hypyt, sekä opitaan, miten liikutaan pehmeästi ja ketterästi ja liidetään lattian poikki höyhenenkevyinä. Tunneilta saatavat tanssin perustaidot luovat vahvan pohjan kaikelle tanssiharrastamiselle ja tunnit tarjoavat tukea myös muihin hyvää kehonhallintaa ja koordinaatiota edellyttäviin lajeihin kuten luistelu, uinti ja voimistelu. Baletti kehittää musikaalisuutta, edistää kehontuntemusta, lisää liikkuvuutta sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Suosittelemme tuntia kaikille tavoitteellisesti tanssia harrastaville oppilaillemme! Lasten balettitunneilla emme vielä noudata klassisen balettitunnin rakennetta vaan opettelemme baletin perustaitoja myös luovan liikkeen ja leikin avulla.  Tanssitiimissä opetettava baletti ei seuraa mitään tiettyä koulukuntaa vaan painotamme opetuksessa ekologista, ilmaisuvoimaista ja musikaalista baletin tanssimisen tapaa. Hyvä tanssitekniikka takaa turvallisen harrastamisen ja luo edellytykset pitkälle taipaleelle tanssin parissa!

Baletti lapset – tunneilla asuna on trikoot (+sukat) tai sukkikset (+tossut), sekä baletin tuntipuku tai muu kehonmyötäinen yläosa (esim. pitkähihainen t-paita tai toppi).

 

NYKY NUORET: 75min

Nyky nuoret – tunnilla tutustutaan nykytanssin liikekieleen, kerrontaan ja ilmaisuun, sekä opitaan nykytanssin harrastajalle tärkeät perustaidot.  Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Työskentelylle ominaista on kontakti- ja ryhmätyöskentely, sekä erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Nykytunneilla keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä ja tilaa annetaan yksilöllisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään ainakin alkulämmittely, kehonhuoltoa, nykytekniikkaa tanssisarjoina, poikkilattian tai diagonaalista sekä tanssillista loppusarjaa.

Nykytanssitunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

 

JAZZ NUORET: 60min

Jazz nuoret – tunnilla tutustutaan jazztanssin liikekieleen, tilankäyttöön ja ilmaisuun, sekä opitaan jazztanssin harrastajille tärkeät perustaidot. Jazztanssi on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä.  Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta. Jos rytmikäs musiikki saa sinut liikkeelle, jazz on todennäköisesti lajisi!

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pehmeiden jazztossujen käyttö on suositeltavaa muttei aivan välttämätöntä.

 

TANSSITEKNIIKKA (JUMPS&TURNS): 60min

Tanssitekniikkatunti on vauhdikas ei-koreografinen tanssitunti, joka sopii kaikkien tanssilajien tueksi. Tällä tunnilla keskitytään yksinomaan tanssin perustekniikkaan ja opitaan, miten piruetit saadaan pyörimään, hypyt lentämään ja jalka nousemaan. Baletin, barren ja pilateksen harjoitteita hyödyntävän lämmittelyn jälkeen etenemme keskilattialla ja tilassa liikkuviin harjoituksiin ja tunnin lopuksi venyttelemme lämpimän kehon auki. Tunti kehittää koordinaatiokykyä, kehonhallintaa ja liikkuvuutta, sekä vahvistaa kehoa kokonaisvaltaisesti. Ydintukea, jalkojen linjausta, hyvää keskivartalon kannatusta ja lapatukea vahvistavat harjoitukset takaavat vahvan perustan kaikille tanssilajeille ja varmistavat tien pitkään ja turvalliseen tanssitaipaleeseen. Jos baletti ei ole sinun lajisi, myös tämä tunti sopii tanssijan perustaitoja tavoitteleville. Suosittelemme tuntia kaikille tavoitteellisesti tanssia harrastaville oppilaillemme!

Tanssitekniikka (Jumps&Turns) – tunneilla asuna on trikoohousut ja pitkä- tai lyhythihainen t-paita tai toppi. Tunnilla tanssitaan puuvillasukat tai tossut jalassa ja paljain jaloin.

 

STEPPI – alkutaso, keskitaso ja jatkotaso: 60min sekä Broadway jazz – avoin: 60min

Tanssitiimissä kaikenikäiset stepin harrastajat ja musikaalien ystävät tanssivat yhdessä: katso tuntikuvaukset kohdasta NUORET (+15v.) & AIKUISET!

 

 

 

NUORTEN (+14v.) JA AIKUISTEN TANSSITUNNIT

 

NYKY/JAZZ alkutaso: 60min

Nyky/jazz-tunti on helppo tanssitunti, joka on tarkoitettu sellaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat aloittaa uuden harrastuksen tanssin parissa tai jotka haluavat palata pitkään tauolla olleen tanssiharrastuksen pariin. Tunti ei vaadi aiempaa liikuntataustaa tai tanssikokemusta, sillä aloitamme aivan alkeista! Tunneilla etsitään liikunnaniloa tanssista ja tutustutaan sekä jazzin että nykytanssin ilmaisuun ja liikekieleen. Tutuiksi tulevat luova ilmaisu sekä lajeille ominaiset harjoitteet ja tilankäytön tavat. Nyky/jazz- tunti kannustaa oman tanssillisen ja liikkeellisen ilmaisun kehittämiseen ja tarjoaa hyvät perustaidot ja valmiudet tanssiharrastamisen jatkamiselle. Ilmapiiri tunneilla on rakentava ja rohkaiseva – mukaan uskaltaa tulla vaikka olisi aivan uuden äärellä!

Nyky/Jazz tunneilla asuna on omanlainen mukava, rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja sukat (esim. urheilutrikoot ja t-paita). Muista vesipullo!

 

NYKYTANSSI – aikuiset, jatkotaso: 75-90min

Nykytanssi on luova, vuorovaikutteinen, voimakas, monipuolinen ja ilmaisuvoimainen tanssilaji. Nykytanssissa tehoja liikkeisiin ammennetaan muun muassa maan painovoimasta, liikkeen virtaavuudesta, erilaisista liikelaaduista, sekä kontakti- ja ryhmätyöskentelystä. Työskentelylle ominaista on erilaisten työtapojen, liikettä motivoivien mielikuvien ja tilan monipuolinen käyttö. Nykytanssi kehittää kokonaisvaltaisesti tanssijan motoriikkaa, koordinaatiokykyä, kehotietoisuutta ja kehonhallintaa, sekä opettaa lisäksi paljon liikkeen mekaniikan perustoimintaperiaatteista. Itseilmaisun materiaalina hyödynnetään myös teatraaliset, “rumilta” tai “kömpelöiltä” näyttävät liikkeet ja keho pyritään vapauttamaan ilmaisua kahlitsevista säännöistä. Nykytanssitunneilla tilaa annetaan oman yksilöllisen autenttisen tanssi-ilmaisullisen äänen etsimiselle – opettajan ehdottamat liikkeet saa toistaa aina myös toisin. Erilaiset äänimaisemat, hiljaisuus sekä musiikin ja liikkeen välisen suhteen pohtiminen ja siihen liittyvät kokeilut ovat nykytanssille tyypillisiä. Tunnin rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunnilla tehdään ainakin alkulämmittely, improvisaatioharjoituksia, lattiatyöskentelyä, nykytekniikkaa sarjana, poikkilattian tai diametristä, kehonhuoltoa sekä tanssillista loppusarjaa.

Jatkotaso: nuoret ja nuoret aikuiset, aikuisten tuntia nopeatempoisempi ja akrobaattisesti haastavampi, tavoitteellisesti harrastaville oppilaille

Aikuiset: vain yli 18-vuotiaat, tasoltaan avoin keski-jatkotason tunti, paremmat mahdollisuudet liikemateriaalin variointiin omalle keholle sopivaksi.

Nykytanssitunnilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Tunneilla työskennellään pääasiassa paljain jaloin mutta päkiäsuojia tai sukkia voi käyttää harjoitteiden salliessa.

 

JAZZ – jatkotaso, aikuiset: 60min 

Jazz on svengaava, juureva ja lennokas tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Erilaiset kehonosien isolaatiot ja koordinaatioharjoitukset, tilassa vauhdikkaasti etenevät askelkuviot, mehukkaat siluetit, mukaansa tempaavat kehorytmit, potkut, hypyt, ravistelut, piruetit, jalannostot ja -heitot, sekä niiden yhdistelmät ovat jazzille tyypillisiä. Ilmaisulle ominaista on hauskanpito ja revittely ja myös improvisaatiolla on jazztanssissa keskeinen rooli. Jazztuntien rakenne voi olla vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla ainakin lämmitellään, harjoitellaan tanssitekniikkaa keskilattialla ja erilaisia tilassa liikkuvia sarjoja, tehdään kehonhuoltoa ja tunnin päätteeksi vaihtuvaa tanssikoreografiaa. Jazz on tekninen näyttämötanssilaji ja jazzkoreografioiden teemat ovat usein pirteitä ja elämänläheisiä.  Jazz kehittää monipuolisesti koko kehon koordinaatiota, kehonhallintaa ja musikaalisuutta eikä jazztanssin aloittaminen vaadi aiempaa tanssikokemusta. Jos hyvä biisi saa sinut jammaamaan, jazz on todennäköisesti lajisi!

Jatkotaso: nuoret ja nuoret aikuiset, aikuisten tuntia nopeatempoisempi ja koreografisesti haastavampi, tavoitteellisesti harrastaville oppilaille

Aikuiset: vain yli 18-vuotiaat, tasoltaan avoin keskitason tunti, jatkotason tuntia paremmat mahdollisuudet liikemateriaalin variointiin omalle keholle sopivaksi.

Jazztunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Pehmeiden jazztossujen käyttö on suositeltavaa muttei aivan välttämätöntä.

 

BALETTI (/AIKUISBALETTI) – keskitaso, edistyneet: 75-90min

Baletti on ylväs, esteettinen, musikaalinen ja hienostunut tanssilaji. Baletin tanssiminen kehittää kehonhallintaa ja kehotietoisuutta, ryhtiä, voimaa, notkeutta, joustavuutta, tasapainoa, rytmitajua ja koordinaatiota – tanssillista eläytymistä ja ilmaisua kuitenkaan unohtamatta. Tanssitiimissä opetettava baletti ei edusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan pikemminkin ilmaisullisen & kehotietoisen balettitanssimisen tapaa. Balettitunneilla opeteltavien liikkumiselle edullisten linjausten ansiosta koko keho pystyy toimimaan aiempaa tehokkaammin. Balettitunneilla harjoittelu perustuu aiemmin opitun toistoon ja muunteluun ja tästä johtuen balettitunnin rakennekin on usein vakio: alkulämmittely, lattiatanko, tankosarjat, venyttely, keskilattiasarjat, tilassa liikkuvat sarjat, variaatio/koreografia (lopputanssi) ja reverencé (kiitos tunnista). Baletti on tekninen näyttämötanssilaji ja koreografioiden aiheet ovat usein kauniita, intohimoisia, kaihoisia ja satumaisia.  Baletti luo vahvan pohjan kaikkiin muihin tanssilajeihin ja soveltuu hyvin tukemaan myös ei-tanssillisia liikuntaharrastuksia. Harjoittelusta on siis hyötyä kaikille!  Balettitunneilla käytettävä musiikki on useimmiten klassista pianomusiikkia.

Keskitaso (aikuisbaletti): ainakin vuoden tanssikokemus baletista tai muusta tanssilajista, omaksi iloksi tavoitteellisesti harrastavat oppilaat

Edistyneet: ainakin 3 vuoden balettitanssikokemus, omaksi iloksi tavoitteellisesti harrastavat ja tanssin parista ammattia tavoittelevat oppilaat

Balettituntien asuksi suositellaan itselle miellyttävältä tuntuvaa kehonmyötäistä vaatetusta, baletin tuntipukua, vaaleita sukkahousuja tai ihonmyötäisiä trikoita ja hihatonta t-paitaa sekä puuvillasukkia tai pehmeitä tuntitossuja.

 

STEPPI – alkutaso-keskitaso-jatkotaso (8v. +, nuoret, aikuiset): 6omin

Steppi on tanssia ja musiikkia – liikkeillä luotavia rytmejä ja liikettä. Se on rytmikäs ja iloinen tanssilaji, jossa steppaajan keho ja kengät toimivat ikään kuin soittimina. Steppi on viihdetanssilaji, joka ottaa vaikutteita useiden kulttuuriperinteiden perusrytmeistä ja monista erilaisista tanssilajeista (englantilaiset kansantanssit, amerikkalaiset viihdetanssit, Broadway-musikaalit, funk ja hiphop). Steppiä tanssitaan nahkakengillä, joiden kärjissä olevien kovien metallilevyjen napautuksista, iskuista ja raahauksesta lähtee erilaisia ääniä. Vaikka rytmittelyn keskiössä on rento nilkka, erilaiset painonsiirrot ja jalkaterän hallittu liike – soittaminen edellyttää hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Rytmi ei jää vain jalkoihin, vaan syke resonoi ja kumpuaa kaikkialle kehoon. Kaikessa tekemisessä mukana on rytmitaju, musikaalisuus ja ilmaisullinen eläytyminen. Steppi edistää kokonaisvaltaisen liikkeen löytymistä omasta kehosta. Tanssitiimillä opetettava steppi on yhdistelmä rytmi- ja showsteppiä ja tunnit sisältävät myös rytmi-improvisaatiota eli niin sanottua hoofausta. Stepin opetus on tasolta toiselle etenevää ja ryhmät ovat niin sanottuja sekaryhmiä, joihin voivat osallistua lapset, nuoret ja aikuiset.

Alkutaso: ei aiempaa kokemusta stepistä

Keskitaso: 1-2 vuoden kokemus stepistä

Jatkotaso: useamman vuoden kokemus stepistä

Tuntiasuksi soveltuu rento treeniasu ja steppikengät. Alkeistason tunnille voi steppiä tulla kokeilemaan aluksi myös ilman kenkiä.

 

LYRICAL JAZZ – avoin: 60min 

Lyrical Jazz on ilmaisuvoimainen fuusiotanssilaji, jossa yhdistyvät parhaat puolet nykytanssin, jazzin ja baletin tekniikasta, liikekielestä ja estetiikasta. Lyrical Jazz- tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin alkulämmittely, tanssia tukevaa kehonhuoltoa, tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista) sekä tanssitaan vaihtuvaa loppusarjaa. Lyrical Jazzissa tanssi, musiikki ja lyriikka sulautuvat yhdeksi ilmaisuvoimaiseksi kokonaisuudeksi ja liikekieli on yleensä pehmeämpää, soljuvampaa ja hitaampaa kuin klassisessa jazzissa. Keskeisessä roolissa ovat erilaiset liikelaadut, piruetit ja hypyt, sekä niiden suorittamiseen vaadittava tekniikka. Tunnilla tehtävät koreografiat kysyvät usein tanssijoilta vahvaa eläytymistä esitettävään rooliin, tarinaan tai tunteeseen. Tunti on tasoltaan avoin, eli tunneilla tehtävät harjoitteet suunnitellaan siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon. Aivan vasta-alkajille tuntia ei kuitenkaan suositella, vaan ainakin nyky- tai jazztanssin alkutaso kannattaa olla suoritettuna.

Lyrical Jazz – tunneilla asuna on omanlainen rento ja esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu. Asu ei saa olla liian löysä, sillä vartalon linjausten näkyminen on tärkeää. Mukaan pehmeät jazztossut tai sukat.

 

ROOTED JAZZ – avoin: 60min

Rooted Jazz on hikinen, energisoiva ja hauska tanssitunti. joka sopii kaiken tasoisille tanssin harrastajille. Rooted ottaa vaikutteita nyky- ja jazztanssista sekä erilaisista nk. etnisistä tanssilajeista ja ennen kaikkea jazzin juurista afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Rooted – tunneilla orgaaninen ja rytmikäs liike kumpuaa kehoon mukaansa tempaavista rytmeistä (esim. reggeaton ja lattarit) ja tanssinilo on kaiken tekemisen keskiössä! Rooted tunneilla liikutaan rennosti mutta isosti, rankaa monipuolisesti käyttäen ja lähellä lattiaa. Tilaa annetaan myös oman kehon kuulosteluun ja luovaan ilmaisuun ja yhdessä jammailuun. Rooted tunneilla keho ja mieli vapautuvat liikkumiseen ja ilmaisuun kohdistuvista tarpeettomista kahleista ja siksi tunti on omiaan nollaamaan stressin ja arkiset murheet! Tunti on tasoltaan avoin, eli tunneilla tehtävät harjoitteet suunnitellaan siten, että ne voi sovittaa oman fiiliksen ja taitotason mukaisiksi.

Rooted Jazz – tunneilla asuna on omanlainen mukava ja rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava treeniasu ja sukat tai paljaat jalat.

 

AKRONYKY – avoin: 60min

AkroNyky tunti yhdistää lattia- ja pariakrobatiaa nykytanssille ominaiseen liikekieleen ja ilmaisuun. AkroNyky-tunneilta saat varmuutta ja voimaa lattiatyöskentelyyn ja nykytanssin muuhun perustekniikkaan, improvisaatioon, sekä erilaisiin nykytanssille ominaisiin “temppuihin” ja kontaktityöskentelyyn.  Tunnilla hiotaan voimistelun ja akrobatian perusliikkeitä, kehitetään niihin vaadittavaa voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä, sekä tutustutaan liikkeiden takana olevaan biomekaniikkaan. Tanssillisissa sarjoissa keskitytään harjoittelemaan ko. taitojen yhdistämistä sarjoiksi ja oman tanssillisen ilmaisun osaksi. Myös parin kanssa tehtävät painonsiirrot ja erilaiset nostot tulevat tunnilla tutuiksi. Tunti ei vaadi aiempaa kokemusta akrobatiasta ja on tasoltaan avoin eli kaikki “temput” voi suorittaa omalle keholle sopivalla tavalla. Vaikeustasoltaan erilaiset vaihtoehdot takaavat sen, että jokainen voi edetä tunnilla turvallisesti kehoaan kuunnellen, itse itsensä haastaen ja oman tasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tunti on kuitenkin fyysisesti haastava, joten emme voi suositella tuntia sellaisille harrastajille, joilla on paljon kehollisia rajoitteita.

Tuntiasuksi soveltuu esteettömän liikkumisen mahdollistava ihonmyötäinen treeniasu ja paljaat jalat. Kerrospukeutuminen kannattaa, sillä osa harjoitteista saattaa vaatia ihokontaktia ja toiset puolestaan vaatteiden tuomaa luistoa.

 

BROADWAY  JAZZ – avoin: 60min

Broadway Jazz on musikaalien mukaansatempaavasta maailmasta ja showhengestä inspiraatiota ammentava vauhdikas tanssitunti, jossa vaikutteita koreografioihin haetaan monista erilaisista tanssityyleistä, luovasta ilmaisusta ja teatteritaiteesta. Musikaalimusiikin avulla tutuiksi tulevat paitsi rakastetuimmat musikaalit ja niiden tarinat, myös viihdemaailman parrasvaloihin sopiva ilmaisu. Broadway Jazz tuntien rakenne on vaihteleva, mutta useimmiten tunneilla tehdään ainakin kehoa vahvistava alkulämmittely, jazzille ominaista tanssitekniikkaa keskilattialla ja eri tavoin tilassa liikkuvina sarjoina (poikkilattian tai diagonaalista), sekä tanssitaan musikaalimusiikkiin tehtävää vaihtuvaa loppusarjaa. Broadway Jazz- tunti on vapautuneeseen esiintymiseen ja tanssilliseen ilmaisuun innostava tunti, joten suosittelemme tuntia myös muiden esittävien taiteiden ystäville! Tunnit ovat ikä – ja tasosuositukseltaan avoimia eli tunneilla tehtävät harjoitteet ja koreografiat suunnitellaan siten, että ne voi sovittaa omaan taitotasoon sopiviksi. Näyttävyys on kuitenkin avainasemassa musikaalityylin mukaisissa koreografioissa ja siksi myös piruetteihin, jalanheittoihin ja hyppyihin on hyvä varautua!

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, jazztossut tai paljaat jalat.

 

COMMERCIAL/SHOW – avoin: 60min

Commercial/Show on erilaisia urbaaneja tanssilajeja sekä jazzin- ja nykytanssin tekniikkaa yhdistelevä tanssitunti, jolla pääset tanssimaan täysillä ja ennen kaikkea asenteella. Tämä “kaupallinen” tanssityyli on luotu isoille estradeille – voit nähdä tyyliä muun muassa musiikkivideoilla ja artistien keikoilla! Suosittelemme tuntia paitsi kaikille tanssi-irrottelusta nauttiville, myös sellaisille harrastajillemme, joiden päätanssilaji on klassinen, sillä commercial/show-tunti innostaa vapautuneeseen esiintymiseen ja rytmikkääseen tanssi-ilmaisuun. Tunneilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin katutanssilajeihin kuten voguing ja hiphop. Jokaisella opettajalla on kuitenkin oma persoonallinen tyylinsä. Tunnit koostuvat alkulämmittelystä, lihaskunnosta ja venyttelystä, sekä salin poikki tehtävistä erilaisista harjoitteista, mutta tällä tunnilla pääpaino on kuitenkin koreografian opettelussa ja tanssimisessa. Commercial/show tunti on ikä- ja tasosuositukseltaan avoin (nuoret & aikuiset) eli tunneilla tehtävät harjoitteet ja koreografiat voi tehdä omalla tyylillä.

Tuntiasuksi soveltuu rento, esteettömän liikkumisen mahdollistava omanlainen mukava treeniasu ja harjoituksesta riippuen joko puuvillasukat, paljaat jalat tai pehmeät (huom. ! ei-mustapohjaiset) tanssitennarit.

KEHONHUOLTOTUNNIT

HATHA FLOW 75min 

Hatha flow on joogatunti, jossa rauhalliseen hatha joogaharjoitukseen yhdistetään vapaavalintaisia flow-tunneille tyypillisiä elementtejä ja haasteita. Tunnilla rohkaistaan oman kehon ja -taitotason kuunteluun ja harjoituksesta voi mielensä mukaan tehdä joko rauhallisemman tai dynaamisemman. Liikkeestä toiseen virtaavan harjoituksen keskiössä ovat hengitystyöskentely ja meditatiivinen fokus tekemiseen. Astetta pidemmät pidot ja rauhallinen tempo siirtymissä antavat aikaa yksityiskohtaiselle asanatyöskentelylle ja takaavat rentouttavan, mutta kuitenkin tehokkaan harjoituksen. Tunneilla tehdään aurinkotervehdyksiä, seisovia ja lattialla tehtäviä asanoita, sekä hengitysharjoituksia (pranayama) tai meditaatioita. Jokainen voi oman halunsa mukaan lisätä harjoitukseen välivinyasoja ja kokeilla ohjaavan opastamia haastavampia variaatioita. Tunnit päättyvät aina loppurentoutukseen (shavasana). Hathajoogaharjoittelu edistää kehotietoisuutta, kehonhallintaa ja liikkuvuutta ja harjoittaa keskittymistä ja hiljentymistä.

 

PILATES 60min

Pilates on kestävää liikunnallista elämäntapaa ja tanssiharrastusta tukeva tehokas harjoittelumuoto. Pilates-harjoitteet vahvistavat kehoa kokonaisvaltaisesti, kehittävät ryhtiä ja kehon linjauksia, sekä edistävät keskittymiseen rauhoittumista ja hengitystekniikkaa. Keskitymme eritoten tärkeisiin keskustan ydintukea parantaviin harjoitteisiin ja lantion alueen, sekä lapatuen hallintaan. Harjoitteita tehdään tilan eri tasoissa seisten, istuen ja maaten. Kurssia suositellaan kaikille Tanssitiimin yli 13-vuotiaille oppilaille ja muille tanssin perusteet omaaville. Tunnin asuksi sopii ihonmyötäinen, joustava treeniasu.

 

BODYFUSION 60min TUNTI EI TOTEUDU LUKUVUONNA 2019-2020

BodyFusion tunti on letkeään nykymusiikkiin tehty menevä kehonhuoltotunti, joka yhdistelee erilaisia somaattisia kehonhuoltomenetelmiä ja tanssillista kehonhuoltoa (barre, jooga, pilates, asahi, qigong yms.). BodyFusion tunnilla tärkeitä eivät ole toistot vaan laatu – lihakset venyvät liikkeessä ja keho vapautuu kerääntyneistä jännitystiloista. Tunti kehittää monipuolisesti voimaa, kehonhallintaa, tasapainoa, kehotietoisuutta ja liikkuvuutta. Kokonaisvaltaisesti kehoa liikuttavilla harjoitteilla tavoitellaan toimintakykyistä ja elastista voimaa – avainasemassa on vahva keskivartalo ja tasapainoinen raajojen lihaksisto. Tunneilla työstetään myös oman kehon linjauksia ja etsitään lisää ulottuvuutta ojennuksiin. Samoja sarjoja tehdään aina muutamia viikkoja kerrallaan, jotta oppilaat voivat tuntea treenin aikaansaaman edistyksen. Kehosi kiittää takuulla tästä tunnista!

 

ORGANIC MOVEMENT 60min

OrganicMovement tunti on vahvaan ja tasapainoiseen, monipuolisesti ja vaistonvaraisesti liikkuvaan, ketterään kehoon tähtäävä kehonhuoltotunti, joka perustuu omien liikkumisen tapojen ja rajojen leikilliseen haastamiseen. Organic movement – tunneilla tutustutaan orgaaniseen ja ekologiseen kehon käyttämisen tapaan ja opitaan liikemekaniikan perusteita. Tunnin liikemateriaalina ovat kaikille ihmisille tosiasiassa luonnolliset “eläimelliset” tai “lapsenomaiset” liikkeet, jotka eivät ole ollenkaan niin yksinkertaisia omista liikemahdollisuuksistaan etääntyneille aikuisille. Harjoitukset ovat saaneet inspiraatiota mm. fighting monkey – tekniikasta, ido portal- menetelmästä, capoeirasta ja erilaisista kamppailulajeista. OrganicMovement tunnilla toiminnallista voima-, kehonpaino, tasapaino- ja liikkuvuusharjoittelua tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä, leikkien, liiketehtävien ja liikettä motivoivien luovien välineiden avulla. Tunnin musiikkina käytetään mm. elokuvista- ja peleistä tuttuja äänimaisemia.

LOUNASBODY 60min TUNTI EI TOTEUDU LUKUVUONNA 2019-2020

Tehokas tunnin koko kehoa vahvistava ja avaava fusionharjoitus, joka on suunniteltu eritoten ei-fyysistä työtä/ paljon näyttöpäätetyöskentelyä tekeville. Kiireisen ja hektisen päivän keskellä on ihanaa hengitellä tilaa levolliselle mielelle ja virkeälle, toimintakykyiselle keholle. Kokonaisvaltaisesti kehoa aktivoivan harjoituksen jälkeen päivän puurteisiin voi palata aivan uudella puhdilla!